V Sázavě začali s výstavbou zdí a hrází. Povodeň už zažít nechtějí

Povodeň před 11 lety napáchala v Sázavě škody za desítky milionů korun
Zobrazit fotogalerii (6)
  |  

Až do roku 2006 se protipovodňová prevence Sázavy nijak netýkala. Po velké povodni se ale všechno změnilo. Velká voda před 11 lety, kdy hladina řeky dosáhla pětimetrové úrovně, napáchala desetimilionové škody. Od té doby Sázavští pracovali na přípravě opatření proti případné další pohromě. Největší investiční akce roku 2017 v Sázavě začala.

Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu protipovodňového opatření v městě Sázava vydal už loni na jaře odbor životního prostředí MÚ Benešov. Proběhlo tradiční úřednické kolečko a investor stavby, Povodí Vltavy, konečně může začít s úpravou koryta řeky Sázavy, výstavbou zdí a hrází. Ty by měly v budoucnu ochránit obyvatele města a jejich majetky před velkou vodou. Sázavští mají ještě v živé paměti povodeň z roku 2006 a v žádném případě si nepřejí zažít tuto situaci znovu.

Obnova starého koryta

"Na pravém břehu Sázavy by mělo být obnoveno staré koryto řeky v délce šesti set metrů. Koryto bude přírodního charakteru s tůněmi, jednoduchého lichoběžníkového profilu. V místě brodů bude lokálně opevněno. Šířka koryta ve dně bude asi šestnáct metrů, svahy mají být pozvolné, jen v místě průchodu řeky pod mostem bude zohledněna přípravná rekonstrukce mostu odpovídajícím sklonem koryta, jehož levý břeh bude rozvolněn," popsal jedno z opatření proti záplavám vedoucí odboru životního prostředí benešovské radnice Tomáš Heřmánek s tím, že bude zajištěn celoroční průtok vody s kapacitou osmdesát kubíků za sekundu.

Zeď a mobilní hrazení vyrostou Na Závrtku a V Lázních

Levý břeh v části území Na Závrtku bude chránit kombinace zdí a mobilního hrazení v celkové délce téměř tří set metrů. Nábřežní zeď má začínat kousek pod novým mostem a povede k ústí Dojetřického potoka, kde jej zakončí desetimetrový úsek mobilního hrazení přes místní komunikaci. Dále pak bude pokračovat železobetonovou zdí.

Pravý břeh Sázavy bude před povodní chránit protipovodňová hráz kombinovaná s železobetonovou zdí v délce přes šest set metrů půl metru nad úrovní stoleté vody. Čtyři metry široká koruna hráze povede podél chodníku u sokolovny. V místě vjezdu do sportovního areálu bude kopírovat jeho hranici a povede v trase stávající cesty.

Další protipovodňové opatření vznikne v ulici V Lázních podél levého břehu Sázavy, kde bude vybudována nábřežní zeď s mobilním hrazením o celkové délce sto padesát metrů. "Výška zdi bude navržena tak, aby mobilní hrazení na koruně přesahovalo výšku stoleté vody,“ dodal pracovník benešovského odboru životního prostředí s tím, že během výstavby dojde k úpravám a přeložkám vodovodů a dešťové kanalizace.

Stavbu vodního díla zdržely škeble a majitelé pozemků

Jedná se již o třetí verzi projektu protipovodňových opatření, kdy první návrh překazilo vyhlášení programu Natura 2000. Celý střední tok řeky Sázavy od Soběšína až do Davle se především kvůli velevrubu tupému, což je jeden z druhů škeble říční, stal chráněným územím a projekt přestal odpovídat kritériím pro tato teritoria. Začal tedy vznikat projekt druhý, který se zaměřil na pobřežní hráze. Ten také narazil, tentokrát však na nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků přímo u řeky.

Bylo proto nutné přistoupit k projektu třetímu. "Tady jsme se snažili, a to se nám nakonec i podařilo, vykoupit všechny strategické pozemky, které k tomu patřily, a ty hráze přeprojektovat tak, aby se nedotkly těchto soukromých nemovitostí," přiblížil sázavský starosta Petr Šibrava. A doplnil, že protipovodňová opatření jsou plánovaná na stoletou vodu a jejich předpokládaná hodnota je 145 milionů korun.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru