U Hostavického potoka se budou obnovovat břehy

Hostavický potok dostal nové koryto, ale na bruslaře se nemyslelo...
 

Revitalizace Hostavického potoka je v plném proudu již od začátku jara. V jejím rámci potok ztratí nevzhledné betonové koryto, to nové bude vypadat přírodněji. Revitalizace se děje od Českobrodské ulice, až do Štěrbohol, takže se dotkne i těch, kdo rádi využívají inline stezky podél koryta potoka.

Nyní se budou obnovovat břehové porosty nově vznikajícího a původního koryta. Během léta se budou vyřezávat dřeviny, které jsou umístěny v původním korytě. Jedná se v převážné většině o ořešáky černé, které se nachází na levém břehu potoka a mají nízkou sadovnickou hodnotu.

Původní koryto Hostavického potoka bude zasypáno a vzniklá rovinatá plocha bude upravena do podoby louky. Po dokončení terénních prací na podzim letošního roku bude vysázeno okolo 100 ks dřevin do okolí vodního toku, bude se jednat o původní druhy dřevin v České republice.

Hostavický potok je levostranným přítokem Rokytky, pramení v Dolních Měcholupech a jeho délka je 5,89 km. Potok protéká městskou částí Dubeč a Dolní Počernice a s Rokytkou se stéká v suchém poldru Čihadla. Napájí jedinou vodní nádrž RN Slatina v Dubči.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru