Značkaři obnoví tisíce kilometrů tras pro turisty

Vyškolení značkaři jsou dobrovolníci a je jim proplácena jen doprava
 

Radní Středočeského kraje schválili dotaci 600 tisíc korun na obnovu značení. Vyškolení značkaři pracují zdarma, ale přinášejí mnohamilionové zisky v turistickém ruchu.  

Ve Středočeském kraji je v evidenci 6 068 km pěších značených tras a 3 752,5 km cyklotras. V roce 2016 provedou vyškolení značkaři pravidelnou obnovu třetiny všech pěších tras, doznačení závad na cyklotrasách a další kontrolu celé sítě cyklotras.

"Je to naše služba pro rozvoj cestovního ruchu v kraji, kterou je nutno provádět pravidelně každý rok. Kvalitně značené a pravidelně udržované trasy pro pěší nebo cyklisty jsou nutností pro návštěvníky kraje i jeho obyvatele k provozování volnočasových aktivit v přírodě," uvedl předseda Rady značení Klubu český turistů Karel Markvart. 

Činnost Klubu českých turistů ve Středočeském kraji přináší stovkám podnikatelů mnohamilionové příjmy za služby, které při svých cestách turisté využívají. Značkaři přitom pracují ve svém volném čase, bez nároku na mzdu a jen za úhradu cestovních nákladů a náhrad.

Rozpočet dotace Středočeského kraje:

  • každoroční obnova třetiny všech pěších tras v kraji 250 000,- Kč
  • údržba informačního systému pěších tras (stojany map, směrovníky apod.), kterých je v kraji přes 10 000 ks, a instalace nových turistických směrovek a tabulek  50 000,- Kč  
  • výroba cykloznaček, jejich instalace v terénu a každoroční kontrola 300 000,- Kč 

 

Dalších zhruba 650 000 Kč poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj na výrobu značkařského materiálu a nářadí pro pěší trasy. Z těchto poněz se zajistí výroba směrovek a tabulek, nástěnných map, stojanů a rámů pro ně, značkařských barev, lišt pro jejich vyvěšení a podobně. 


Životní styl

Hobby