Glosa Michaela Pánka: Místo školky Středočeský kraj kvůli své liknavosti zaplatí Babišův soukromý hotel

Dočká se Michael Pánek odpovědi?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Možnost požadovat zpět neoprávněně získanou dotaci končí podle zákona 250/2000 Sb., po deseti letech od jejího získání. To platí i pro dotaci na Čapí hnízdo, kde zmíněná lhůta uběhne v roce 2018. Přístup Středočeského kraje k celé kauze na mne působí dojmem, že záměrně čekáme, až tato doba uplyne, aby Andrej Babiš nemusel dotaci na Čapí hnízdo vracet. 

Podle všeho by měl Andrej Babiš vrátit včetně pokut celkem 100 milionů korun. Kdo by se ale liknavosti Středočeského kraje divil, když ho vede 1. místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Jermanová? Ušetřit svému šéfovi takovou sumu přináší kladné body. Za tyto peníze by se dala postavit již pěkná škola či školka.

OLAF to vidí jasně

Podle zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se společnost Čapí hnízdo dopustila velmi závažných porušení pravidel při přípravě a realizaci dotčeného projektu, což představuje porušení četných ustanovení příslušné národní a unijní legislativy. To by při dalším šetření evropskými orgány vedlo ke zkrácení dotací pro Českou republiku.

Posudky, které si v roce 2008 nechal zpracovat středočeský dotační úřad k výstavbě rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo, upozorňovaly na rizika projektu. Zmiňovaly se o nadhodnocených položkách v rozpočtu nebo nejasném žadateli. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu areálu obvinila policie premiéra Andreje Babiše. Proč to nikdo neřešil? Více čtěte ZDE.

Proto Evropská komise doporučila České republice, ať tuto dotaci vyjme z evropských dotací a vyšetří si tento podvod sama. To ministerstvo financí velmi rádo udělalo a dotaci na Čapí hnízdo z evropských peněz vyňalo, protože na evropské půdě by se tento podvod daleko hůře zametal pod koberec.

Žádám informace a jasnou odpověď

U nás to bude daleko jednodušší. Místo z evropských peněz se Čapí hnízdo zaplatí zčásti ze státního rozpočtu a zčásti z peněz Středočeského kraje. A Středočeský kraj liknavým přístupem dotáhne kauzu až do poloviny roku 2018, kdy se celá věc promlčí. A tak místo nové školy či školky ve Středočeském kraji zaplatíme z vybraných daní soukromý hotel Andreji Babišovi.

Vzhledem k tomu, že zatím nikdo nevyzval příjemce dotace k vrácení dotace ani neučinil kroky směřující ke kontrole, zda nedošlo k porušení dotačních podmínek, vyzývám otevřeným dopisem krajský úřad a hejtmanku Středočeského kraje, aby regionální rada, která vykonává působnost v oblasti veřejné správy za krajský úřad jako orgán v samostatné působnosti ve smyslu § 22 odstavec 9 zákona 250/2000 Sb., zahájila řízení o vrácení dotace a uložení penále u výše uvedeného neoprávněného užití veřejných prostředků.

Žádám také o písemné informování o dalších krocích v této věci tak, aby se předešlo tomu, že celá věc bude kvůli liknavému přístupu nakonec promlčena a neoprávněně získané peníze zůstanou v Čapím hnízdě.

- Ing. Michael Pánek -
Zastupitel Středočeského kraje za ODS
člen Finančního výboru zastupitelstva Středočeského kraje


Zdraví a styl