Smlouvy prověří do měsíce

Prověřování smluv s externisty na středočeském krajském úřadě skončí do poloviny května, úkolem byl pověřen odbor interního auditu a kontroly. Zjištěné závěry projedná pracovní skupina, v níž budou představitelé všech stran a hnutí v zastupitelstvu.