Muži moc nestudují, není to trochu ostuda?

Čekáme a pan profesor Hilský se připravuje na přednášku
 

Univerzity 3. věku jsou stále populárnější. Přihlásili jste se také? Letos byl na Filozofické fakultě UK největší zájem, a to právem, o přednášky pana profesora Hilského.

Pokud jste se s tím to jménem ještě nesetkali, pusťte se dnes večer 2. program ČT. Prof. PhDr. Martin Hilský dnes dostane ocenění Česká hlava. To je něco jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace.“

Prof. PhDr. Martin Hilský, DrSc.

PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBA, je profesorem anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Patří ke světově uznávaným odborníkům na dílo Williama Shakespeara, do češtiny přeložil celé jeho dramatické dílo. Působil i na univerzitách ve Velké Británii a v USA. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria, v roce 2011 obdržel Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství a Státní cenu za překladatelské dílo.

 

Sedíme, poslucháme - a nedýcháme

Jsou nás necelé tři stovky, kteří se vejdeme do největší posluchárny. Na U3V jsme si zapsali téma Shakespeare a kultura anglické renesance. Pan profesor nás tím nejzasvěcenějším a neopakovatelným způsobem seznamuje nejen s tragédiemi (včera to byl Othello), ale i s životem a dobou tohoto snad nejslavnějšího autora tak, že hodinu a půl málem nedýcháme. Někteří se snažíme (marně) si všechno krásné a podstatné zapsat, a potom dlouho tleskáme. Každých 14 dnů se na přednášky pana profesora – jsem přesvědčená, že všichni – moc těšíme.

Jsou mezi námi studenti z Prahy, ale i z Kralup, z Českého Brodu a z dalších míst středních Čech.

(Přečtěte si také: Nenecháme mozek zlenivět)

 

Přihlašte se, je to fajn

Pro informaci několik čísel, která dokumentují skutečnost, že je o studium na Univerzitách 3. věku velký zájem.

V akademickém roce 2014/2015 se ke studiu, a to jen na pražské Filozofické fakultě UK, zapsalo celkem 1870 posluchačů. Celkový počet návštěvníků programů je 3894, protože většina ze studentů si zapisuje více programů.

Následující údaj je zajímavý, a o „lepší“ polovině z nás něco říká: z uvedeného počtu zapsaných je 492 mužů a 3402 žen! Věkové složení posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let.

(Ještě si přečtěte: Nehloupněme, trénujme mozek)

 

Co můžete studovat na FF UK

26 kateder a ústavů připravilo 48 vzdělávacích programů, které jsou na na FF UK koncipovány pro jeden, dva nebo tři semestry. Obvykle jde o cyklus přednášek pro více osob (až 280 ve velké posluchárně) případně nadstavbové semináře pro maximálně 25 osob. Také jazykové kurzy jsou určeny pro menší skupiny. Ze studijních oborů je to například archivnictví, historie, český jazyk a cizí jazyky, dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, etnologie, historie, hudební věda, informační studia a knihovnictví, archeologie, pedagogika, psychologie, sociologie a další. Je možné zapsat se i na kurzy garantované Jazykovým centrem FF UK – na konverzační kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a latiny.¨