Cukrovka jako rizikový faktor: Nebezpečí infarktu je mnohem vyšší

I když se diabetici v důsledku svého onemocnění nejvíce obávají pozdních komplikací v podobě ztráty zraku nebo amputace, skutečná hrozba číhá jinde. V porovnání s ostatními prodělají třikrát častěji infarkt a čtyřikrát mrtvici. Existuje prevence, nebo se těmto statistikám zkrátka nedá reálně čelit?

29.03.2018 - 14:00   |  
Pravidelný pohyb, jeden ze základních předpokladů, jak infarktu předcházet
Zobrazit fotogalerii (3)

Naději na zlepšení pro nemocné cukrovkou přináší výsledky studie Leader, která proběhla ve 32 zemích včetně České republiky. Podle jejích výsledků léčba cukrovky GLP-1 agonistou liraglutidem významně snižuje riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění.

Proč to tak je?

Diabetes je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění. Nebezpečí cukrovky ale spočívá hlavně v tom, že se málokdy objevuje samostatně. Diabetici se často potýkají i s nadváhou, vysokým krevním tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu. Všechny tyto rizikové faktory pravděpodobnost onemocnění srdce a cév násobí, a proto se u diabetiků kardiovaskulární onemocnění objevují mnohem častěji než u ostatních. 

Diabetik kardiakem
2/3 diabetiků nad 65 let umírají na srdečně-cévní onemocnění
- diabetici mají 3x vyšší riziko infarktu a 4x vyšší riziko mrtvice
- jen 1 z 300 diabetiků řeší prevenci srdečně-cévních onemocnění

"Je bohužel smutnou skutečností, že se zvýšeným rizikem je diabetes doprovázen od svého vzniku. Přitom se nelze spoléhat na to, že komplikace vyřeší kardiologické nebo kardiochirurgické intervence. I přes veškeré pokroky moderní kardiologie bohužel stále platí, že diabetici mají ve srovnání s nediabetiky horší prognózu. Klíčem k úspěchu je proto časná a komplexní léčba samotného diabetu i přidružených rizikových faktorů," říká kardiolog prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC. 

Důležité tedy je, aby diabetik na zvýšení rizika pro své srdce a cévy myslel dříve, než bude muset kardiologa vyhledat. 

Pokud se řekne srdečně-cévní onemocnění, mnoho z nás si představí infarkt nebo cévní mozkovou příhodu (mrtvici). U diabetiků se ale také velmi často objevují selhání srdce a ischemická choroba dolních končetin. Právě ta je důvodem, proč u diabetiků dochází až 40x častěji k amputacím dolních končetin.

GLP-1 agonista
- napodobuje hormon GLP-1 přirozeně produkovaný ve střevu
- snižuje výskyt kardiovaskulárních komplikací i úmrtnost
- pomáhá kompenzovat hladinu cukru v krvi
- omezuje chuť k jídlu
- vede k poklesu hmotnosti a krevního tlaku

Léčba, která dokáže chránit srdce a cévy

Moderní léčba diabetu se dnes už nezaměřuje pouze na kompenzaci samotné nemoci. Jejím cílem je pozitivně ovlivnit i další rizika, která diabetikům hrozí. U léčby založené na GLP-1 agonistech studie prokázala významné snížení rizika srdečně-cévních onemocnění. Jedním ze 32 států, v nichž zmiňovaná studie probíhala, přitom byla i Česká republika. Studie Leader srovnávala podávání GLP-1 agonisty liraglutidu s podáváním placeba u pacientů s cukrovkou 2. typu.

"Prokázala, že léčba liraglutidem snížila celkovou úmrtnost, riziko kardiovaskulárních komplikací a také zpomalila zhoršování funkce ledvin, které je u diabetiků velmi častou a mnohdy závažnou komplikací. Jde o velmi významný výsledek, jehož využití v praxi může umožnit prodloužit život našim pacientům s cukrovkou 2. typu," vysvětluje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., který se na studii v České republice podílel. GLP-1 agonista liraglutid má široké použití a pro diabetiky je velmi důležitý také jeho prokázaný účinek na snižování hmotnosti. 

Jak mohou diabetici bojovat?

Základem prevence srdečně-cévních onemocnění zůstává zdravý životní styl. Pro diabetiky je přitom velmi důležitý dostatek pohybu a absence kouření. Oproti ostatním musí diabetici v rámci prevence dbát na dobrou kompenzaci diabetu a souvisejících onemocnění, jako jsou nadváha, vysoký krevní tlak a hladiny krevních tuků. K tomu jim pomáhá komplexní antidiabetická léčba.

Účinnost každé léčby však závisí na zodpovědném přístupu pacienta. Je důležité, aby se diabetici sami zajímali o své zdraví, pravidelně se u svého lékaře informovali o nových možnostech léčby a dodržovali jeho doporučení.

Co můžete udělat sami?

  • udržujte hladinu cukru v krvi co nejblíže normálním hodnotám
  • udržujte si optimální hmotnost
  • pravidelně se hýbejte
  • jezte zdravě
  • nekuřte
  • nechte si pravidelně kontrolovat krevní tlak a hladiny tuků v krvi
  • obraťte se na svého lékaře s dotazem na léčbu snižující riziko srdečně-cévních onemocnění
Riziko mrtvice: Vysoký cholesterol ohrožuje i náš mozek. Více čtěte zde.