PŘEHRADA na Berounce: Jak se na to dívají kandidáti na hejtmana

Martin Kupka
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Přehrada na Berounce. To, co na začátku vypadalo jen jako plácnutí do vody, se postupně stalo jedním z hlavních politických témat. Je to dobrý nápad, nebo se dá bezpečnost lidí v zátopových oblastech řešit jinak? A je to vlastně relevantní problém, nebo jen populistické téma, na kterém si politici dělají body?

Chtěli jsme vědět, jak se na věc dívají hlavní kandidáti na budoucího hejtmana Středočeského kraje. Právě oni, nebo možná alespoň jeden z nich, budou muset rozhodnout o osudu přehrady. Oslovili jsme zástupce TOP 09, ANO, ODS, KSČM, KDU-ČSL a Pirátů. Pořadí kandidátů je dáno časem, který potřebovali na své odpovědi.   

1. Jak se díváte na "kauzu" kolem (ne)stavění přehrady na Berounce, je to jen nafouknutá bublina, nebo relevantní problém?
2. Jak byste celou věc řešil(a) vy osobně?


ZDENĚK ŠTEFEK (KSČM) 
1. Kauzu přehrady na Berounce považuji trochu za nafouknutou bublinu. V orgánech kraje jsme nikdy neprojednávali záměr stavby přehrady a jako koaliční partner máme k výstavbě přehrady na Berounce dlouhodobě negativní stanovisko. Odmítnutí výstavby přehrady ale zároveň nechápeme jako podporu vyhlášení NP Křivoklátsko. 

2. Za základ považuji účinná opatření na horním toku Berounky (opatření zadržující vodu v krajině) a protipovodňová opatření na dolním toku (od zdí po dodržování stavebních uzávěr v zátopovém území). Zadržováním vody v krajině neřešíme jen povodně, ale i druhý extrém – sucho.

 

PETR TISO (TOP 09)
1. Ochrana před povodněmi je samozřejmě důležitá, nicméně tenhle megalomanský projekt, navíc umístěný v unikátní krajině údolí Berounky, je návrhem, který jde na problém od konce. Berounka vzniká spojením čtyř řek, území, odkud sbírá vodu, je tudíž obrovské. Nemyslím si, že problém by vyřešil jeden „špunt“ v podobě obrovské betonové hráze za mnoho miliard korun, navíc s velmi nejistým efektem při skutečně obrovské povodni. Řešení ochrany by mělo být jiné, mnohem komplexnější, a to v okolí všech toků, které se sbíhají do Berounky.

2. Nejsem profesionál v oblasti protipovodňových opatření, nicméně jako člověk, který je díky své profesi zvyklý řešit problémy už na úrovni příčin, bych v tomto konkrétním případě dal jasné zadání odborníkům, aby navrhli ucelené promyšlené řešení ochrany před povodněmi nikoli od konce, ale od začátku. Zmínil bych při tom svou představu, že je třeba v povodích řek investovat do zalesňování krajiny, zásadně změnit způsob hospodaření na polích, aby byla půda propustná a vodu při deštích skutečně zadržovala, řeč by byla i o vytvoření mnoha suchých poldrů podél všech toků, kam by se mohla voda při povodních relativně neškodně z koryt řek rozlévat mimo obydlená území, avšak bez potřeby budovat betonová monstra typu hráze na Berounce.

 

Více o plánované přehradě, včetně plánů celého projektu, v tomto článku: Hejtman Petera: Přehradu na Berounce nechceme

 

JOSEF VACEK (KDU-ČSL)
1. Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. Tohoto druhu byl také necelé dva roky starý záměr Středočeského kraje vybudovat na Berounce u Křivoklátu přehradu. Podle některých krajských politiků, zvláště náměstka hejtmana Marka Semeráda (ČSSD), by mohla nová vodní přehrada mírnit následky povodní. Nejedná se však o šťastný nápad, ostatně podobně koncipovaný projekt byl již na sklonku totality velmi tvrdě kritizován a odmítnut ekology. Složité geologické podloží je navíc pro stavbu přehrady v dané lokalitě nevhodné. Nehledě na skutečnost, že Křivoklátsko je biosférickou rezervací UNESCO. Po prvotní diskusi se zdálo, že několik desítek let starý nápad postavit vodní dílo Křivoklát- Roztoky patří minulosti. Ďábel se však vrátil zadními dveřmi. Státní podnik Povodí Vltavy představil koncem února 2016 studii na stavbu obří retenční nádrže, která by se plnila vodou „pouze“ při povodních. Samozřejmě s dovětkem, že v návrhu jde především o protipovodňovou ochranu obcí na dolním toku Vltavy. Osobně jsem proti stavbě přehrady nebo poldru a podporuji jedině celková revitalizační opatření na přítocích řeky Berounky, rekultivaci krajiny a nalezení vhodného zemědělského hospodaření v krajině kolem řeky.

2. Čekám netrpělivě, kam se tato „ekologická detektivka“ v politické rovině posune. Osobně se domnívám, že není možné, aby středočeští politici nečinně přihlíželi záměru "rafinované betonové vraždy" krajiny legendárního spisovatele Oty Pavla.


MARTIN KUPKA (ODS)
1. To téma vytvořilo současné vedení kraje. Pan hejtman se až teď snaží zařadit zpátečku a dělá, jako by o záměru stavět přehradu na Berounce slyšel poprvé. Není to ale pravda. Veřejné zdroje dokládají, že na začátku celé bubliny stál jeho náměstek pro životní prostředí Marek Semerád. Pokládám ten záměr za špatný a nepřijatelný. Přišli bychom tak nevratně o krásný kout středních Čech. Hodnota toho území se nedá vyčíslit. Dosud zpracované studie navíc nezhodnotily ani ekonomickou stránku věci ani vážné riziko sesuvů půdu v případě nárazového zaplavení celého údolí. Je samozřejmě nutné lépe chránit města a obce před povodněmi. Uvažovaná přehrada na Berounce ale není řešení. Budu aktivně bránit tomu, aby něco tak megalomanského a necitlivého vzniklo.

2. Přicházíme s konkrétním plánem vrátit do krajiny malé vodní plochy. V historii bylo na území celých Čech tisíce rybníků. Musíme se k tomu vrátit nebo se alespoň přiblížit. Je to dílčí protipovodňové opatření a zároveň důležitá ochrana před suchem. Obojí potřebujeme jako sůl. A to druhé je možná ještě aktuálnější. Chceme na krajském úřadě vytvořit pracovní skupinu, která bude obcím pomáhat s přípravou takových projektů. Právě v tom dnes spočívá jeden z velkých problémů. Malé obce obtížně hledají prostředky na projekty. Pak se ale pochopitelně nemohou dostat ani k výstavbě. S tím prvním krokem pomůže kraj, pokud to po volbách budeme moci ovlivnit. Finanční pomoc na samotnou stavbu vodních děl v krajině nabízí už dnes Státní fond životního prostředí.


FRANTIŠEK KOPŘIVA (lídr kandidátky Pirátů, strana ještě nezvolila kandidáta na hejtmana)
1. Projekt vyvolal velké kontroverze - řada odborníků a obcí s výstavbou přehrady souhlasí, hodně jich nesouhlasí. Takže je to určitě relevantní problém.

2. Studii společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., kterou si Povodí Vltavy nechalo vypracovat, jsem ještě nečetl. Stejně tak neznám dopodrobna všechny argumenty odpůrců. Ale negativní dopady a rizika výstavby se zdají být až příliš velké. Osobně bych krajskému zastupitelstvu navrhl nechat vypracovat ještě další, nezávislou studii a zároveň bych se pokusil otevřít širokou diskusi s odborníky i občany z dotčených oblastí. Za stávající situace by Piráti pro výstavbu nehlasovali.


JAROSLAVA JERMANOVÁ (ANO)
1. Výstavba přehrad je vždy otázka vzájemné solidarity lidí nad přehradou, které jejich stavba zasáhne tím, že zatopí velké území a zároveň lidí pod přehradou, kteří jsou ohroženi povodněmi. Těm by naopak pomohla. Přehrada na Berounce by sloužila pouze jako protipovodňové opatření, jsem proto přesvědčena, že její potřeba není akutní.

2. Jiná věc je, že v některých lokalitách je skutečně nutno vodu v krajině co nejvíce zadržet. Například na Rakovnicku je z vodohospodářského hlediska nutno tato díla budovat. O tom jsem jednoznačně přesvědčena.

Jak se na stavbu přehrady na Berounce díváte vy? Dejte nám vědět do komentářů, nebo pošlete svůj názor na pisupro@ctidoma.cz.
 

Životní styl

Hobby