Poliklinika Pod Marjánkou budí rozpaky. Předražený projekt a podvod za desítky milionů?

Jak to bude s poliklinikou dál?
 

Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 má projít rozsáhlou přestavbou. Výsledkem bude léčebna dlouhodobě nemocných s kapacitou 102 lůžek. Můžeme mít různé názory na to, zda je to potřeba, nebo není, a asi až čas ukáže, jestli to je správný krok. V celém projektu je však řada jiných, možná ještě závažnějších nejasností. 

Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo záměr využít část polikliniky Pod Marjánkou a přestavět ji na LDN. Je však důležité upozornit, že návrh už je starý více než rok a ne všichni z něj skákali do vzduchu radostí. Projekt se zdál být, kulantně řečeno, značně problematický. Zejména proto, že bylo nutné ukončit smlouvu s dosavadním nájemcem objektu, kterým byla společnost s anonymní vlastnickou strukturou. 

Je projekt předražený?
Někomu, jen zasvěcení asi tuší komu, se tedy v rámci narovnáni vyplatilo 39,6 milionu korun. "Upozorňovali jsme na to už před rokem. Marně jsme na zastupitelstvu poukazovali na to, že nájemce, který tají své hospodaření, nebude schopen splnit závazek investovat dalších 75 milionů a nevýhodnou smlouvu o pronájmu bude možné na podzim 2017 vypovědět," kroutí hlavou Vladimír Šraier, zastupitel za Stranu zelených.

Vedení Prahy 6 si však stojí za svým a rozhodnutí nepovažuje za chybné. "Vedení městské části postupovalo plně v souladu s jednoznačnými závěry znaleckého posudku renomované poradenské společnosti Ernst & Young. V opačném případě by reálně hrozila možnost vleklých soudní pří," má jasno mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. 

Opozice nesouhlasí ani s formou financování, respektive s tím, kolik bude rekonstrukce ve finále stát. Původní cena se pohybovala kolem osmdesáti milionů korun, dalších sedmdesát mělo jít do rekonstrukce zbylé části polikliniky. "Aktuálně plánovaná přístavba nového křídla dle objemové rozvahy předpokládá přibližně 100 milionů korun. Tento vícenáklad bude dlouhodobě kompenzován nájemným z nových prostor po jejich rekonstrukci ve výši zhruba 2,5 milionu korun ročně," vysvětlil Churavý a dodal: "Rád bych ještě podotkl, že je velmi podstatný rozdíl mezi přestavbou, která je z objektivních důvodů drahá, a přestavbou, která je předražená."

I tady však naráží na odpor. "Je zde i další háček. Do kalkulace totiž není započtena rekonstrukce garáží a spojovacího traktu, v němž by mělo mimo jiné sídlit provozní zázemí LDN. Provozní a dispoziční studie, která tvořila podklad pro rozhodování rady, přitom celkové stavební náklady na rekonstrukci a přístavbu objektu odhaduje na celých 264 milionů bez DPH," uvedl další zastupitel za Stranu zelených Petr Píša. Jeho ani jeho kolegy neobměkčil ani fakt, že radnice částečně vyšla vstříc připomínkám lékařů, kteří v objektu mají své ordinace. 

Podle zastupitelů Strany zelených prý důležitá rozhodnutí provádí pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo, a veřejnost není dostatečně informována. To však Martin Churavý jednoznačně odmítá. "Záměr byl schválen počátkem loňského roku naprostou většinou zastupitelů Prahy 6. Pro návrh tehdy hlasovala dokonce i řada opozičních představitelů."

Komu to prospěje, je ve hře Penta?
Ještě je tu však jedna zásadní otázka, na kterou jsou rozporuplné názory i reakce. Klíčové totiž je, proč má vůbec ke stěhování léčebny dlouhodobě nemocných dojít. Městská část nyní provozuje LDN v areálu bubenečské Chittussiho nemocnice. Obě strany se shodují pouze na tom, že budova není v dobrém stavu a potřebovala by významnou rekonstrukci.

Důvody stěhování klientů nemocnice jinam už však vidí diametrálně jinak. "Domníváme se, že pravým důvodem je uvolnit lukrativní pozemek pro developera. Okolí budovy totiž koupila společnost Penta, která zde plánuje luxusní bytovou zástavbu. Přesun léčebny dlouhodobě nemocných developerovi výrazně usnadní situaci," viděl situaci jasně Petr Píša.

Praha 6 se hájí tím, že nutná rekonstrukce Chittussiho nemocnice není proveditelná za souběžného fungování léčebny. "Její přemístění do areálu břevnovské polikliniky se proto jeví jako optimální řešení. Budova v Chittussiho ulici ovšem bude i nadále sloužit výhradně sociálním účelům. To ostatně stanovuje i platný územní plán," snažil se vnést do situace světlo Martin Churavý.   

Není na nás, abychom soudili, co je dobře a co špatně. Fakta jsou celkem zřejmá, karty jsou rozdané. Vedení městské části si prosadilo svou i přes odpor části opozice, což není až tak neobvyklá věc. Na druhou stranu nikde není psáno, že všechno, co se celý rok děje, není jen příprava pro obrovskou "malou domů". Počkejme si a uvidíme, kdo měl pravdu. Jinak to asi bohužel nepůjde. 


Zdraví

Hobby