Rekonstrukce nádraží v Týnci způsobí výluky vlaků

Stav trati v Týnci nad Sázavou před rekonstrukcí
 

Náhradní autobusová doprava místo vlaků pojede od 4. do 25. března mezi Týncem a Čerčany, od 26. března do 29. dubna pak mezi Týncem a Prahou. 

"Z důvodu rekonstukce nádraží obyvatele Týnce nad Sázavou od začátku března do konce dubna čekají výluky vlakové dopravy. Od 4. března do 25. března vlaky ve směru z Čerčan nebo do Čerčan budou nahrazeny autobusovou dopravou. Vlaky v opačném směru budou jezdit dle jízdního řádu. Od 26. března do 29. dubna vlaky ve směru z Prahy a nebo do Prahy budou nahrazeny autobusovou dopravou. Vlaky v opačném směru budou jezdit dle jízdního řádu," vysvětluje Lenka Morávková. 

Rekonstrukce a nové nástupiště

Železniční stanice prochází kompletní modernizací. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku a vybudováno nové ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Stavbu provádějí pro Správu železniční a dopravní cesty společnosti STRABAG Rail a.s. a AŽD Praha s.r.o.

Etapy prací

  1. (1. 2. - 4. 3. 2016) Bude demontováno sypané nástupiště mezi 1. a 2. kolejí. Přístup na nástupiště k vlakům je po vyznačené provizorní cestě. Stavební úpravy proběhnou v nádražní budově. 
  2. (4. 3. - 25. 3. 2016) Dne 4. 3. 2016 bude zahájena výluka v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou a výluka 3. koleje v železniční stanici Týnec nad Sázavou. Pokračovat budou práce na rekonstrukci železnice a novém ostrovním nástupišti a kabelových trasách. Přístup na nástupiště k vlakům směr Praha bude po vyznačené cestě. V Budově nádraží budou pokračovat stavební úpravy. Vlaky pojedou pouze ve směru z/do Prahy. Vlaky ve směru z/do Čerčan budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Dokončeno bude  ostrovní nástupiště v délce 170m se zvýšenou hranou 550mm nad kolejí s bezbariérovým přístupem.
  3. (26. 3. - 29. 4. 2016) Dne 26. 3. 2016 začíná výluka úseku Týnec n. S – odb. Skochovice. Práce budou probíhat na rekonstrukci železnice a novém ostrovním nástupišti, kabelových trasách, sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. Dále bude provedena oprava železničního přejezdu v Týnci nad Sázavou, což si vyžádá uzavírku komunikace. Vlaky pojedou podle pouze ve směru z/do Čerčan. Vlaky ve směru z/do Prahy budou nahrazeny autobusovou dopravou. 
Klíčová slova: