Keltové a Germáni v týdnu české historie

Z kovu jsou klíče i zámky
 

Odkazu starých Keltů v naší zemi, přesněji řečeno ve Stradonicích, jsme se věnovali hned dvakrát. Bohužel, kromě éry vysoce kulturních lidí, se nám připomenula doba, kdy nás obsadili cizinci, tentokrát kmeny germánské. Český národ se naštěstí vždy vzchopil a budoval svou kulturu, mezi jinými též filmový průmysl.   

V pondělí jsme nepřímo navázali na články z předchozího týdne, když jsme hledali poklad,

Ukázka Stradonické stříbrné mince

respektive jsme přinesli zprávu o dávném nálezu keltských mincí ve Stradonicích. Bohužel, okolnosti historickému bádání příliš neprospěly, naopak mu spíše uškodily. Jako bonus se téhož dne na stránce objevil další článek o pokladu a tejmstvích Vyšehradu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražští Němci během Hitlerovy návštěvy

S úterým bohužel přišla smutná povinnost vzpomenout na výročí 15. března 1938, tedy dne, kdy v českých zemích začala nacistická okupace. Z úsvitu civilizace jsme se tak vlastně dostali do období navrátivšího se barbarství.  

 

 

 

 

 

 

Středa znamenala návrat do Stradonic. Pradávní Keltové nám zde zanechali něco většího než

Oppidum Stradonice

mince, totiž pozůstatky po svých osadách - oppidech. Stradonické oppidum je významné svojí podobností se  vzdáleným příbuzným ve Francii.     

 

 

 

 

 

 

Hlavní budova barrandovských ateliérů

Ve čtvrtek jsme zvolili zábavnější téma. Vrátili jsme se na počátek československého filmového průmyslu v Barrandově, vystavěném bratry Havlovými.    

 

 

 

 

 

Páteční lekce dějin již potřetí přinesla popis řemesel, tentokrát práci s kovy. Které obce

Kovové obludy jako výsledek "nelidské" dřiny

byly největšími mistry ve zpracovávání železa a bronzu?  


Zdraví a styl

Historie