Pouť do Lurd začala už na pražském letišti

Řádová pouť k Panně Marii lurdské
 

Tradiční pouť Řádu Maltézských rytířů s nemocnými do Lurd začala ve čtvrtek 28. dubna. Z Prahy odletělo 183 poutníků.

Řád Maltézských rytířů navazuje na tradici, kdy ve středověku provázel poutníky ve Svaté zemi a o ty, kteří byli přepadeni nebo podlehli nemoci, pečoval ve špitálu v Jeruzalémě. Letošní pouti se zúčastní 26 těžce nemocných, o které bude pečovat 49 dobrovolníků. Ostatní účastníci jsou poutníci, mezi kterými jsou rovněž nemocní, kteří ale nejsou odkázáni na pomoc druhých. Česká výprava se tak stane součástí celosvětové pouti Řádu, na kterou každý rok jezdí tisíce lidí ze všech kontinentů.

Socha Panny Marie v jeskyni na místě zjevení


"Je opravdu dojemné, s jakou nadějí lidé do Lurd jezdí, i když málokdo se upíná na to, že právě u něho dojde k zázračnému uzdravení. Obdivuji také, s jakou pokorou pak z Lurd odjíždějí, jak chápou, že třeba i s tou nejtěžší nemocí je jejich život smysluplný a krásný. Všichni nemocní se tak domů vracejí posíleni. Já sám jsem byl svědkem mnoha zázraků, většinou ale takových, o kterých se moc nemluví. Jde právě o ty proměny, kdy nemocní nacházejí smysl svého utrpení a zažívají skutečné úlevy v trápení, či prostě jen setkání, ke kterým v Lurdech pravidelně dochází,“ uvedl organizátor české výpravy Tomáš Czernin.

 

Dobrovolníky z řad členů a příznivců Maltézského řádu čeká v Lurdech především časově náročná, ale naplňující pomoc nemocným. Tato pomoc je dnes hlavní náplní starého řádového hesla ‚Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum‘, tedy ‚Obrana víry a pomoc chudým‘. V Lurdech se tak spojují obě roviny života členů Maltézského řádu, služba víře v podobě uctění Panny Marie a služba trpícím v podobě pomoci pacientům. „Všichni jsme tu jen jako pomocníci Našich Pánů nemocných, jak členové Maltézského řádu nemocné nazývají, takže ani nemáme čas na soukromí či si třeba sednout na skleničku,“ vysvětlil Tomáš Czernin.

 

Lurdy patří k nejslavnějším křesťanským poutním místům na světě. Nacházejí se ve Francouzských Pyrenejích, kde se v r. 1858 zjevila Panna Maria prosté dívce Bernadettě. Od té doby tam došlo k cca 7000 lékařsky nevysvětlitelným uzdravením. Každé uzdravení je pečlivě prověřováno a potvrzeno konsiliem lékařů různých vyznání i bezvěrců. 68 z těchto uzdravení bylo římskokatolickou církví oficiálně uznáno jako zázrak. Poutní místo je dnes výborně vybaveno pro služby nemocným a vedle baziliky a svatých míst se v něm nachází i poutní dům pro nemocné na úrovni nemocnice, hotely a lázně.

 

Členové Českého velkopřevorství se pouti zúčastňují pravidelně už od počátku 90. let, kdy se malá česká výprava připojila k rakouským spolubratrům. Od té doby zájem o pouť v České republice neustále rostl. Od roku 2008 létá z Prahy do Lurd speciální letadlo a bývá pravidla naplněno poutníky do posledního místa.


Hobby