Část dálnice D1 bude uzavřená

Na dálnici D1 budou opět omezení provozu
 

Právě dnes začínají další opravy na dálnici D1! Pokud se sem chystáte, měli byste zbystřit, různé opravy tady potrvají až do poloviny listopadu.

Dálnice D1 bude znovu částečně uzavřená. A proč? Bude se tady opravovat na kilometrech 199,3 až 204,6 ve směru na Vyškov. Oprava je rozdělena na pět etap a potrvá do poloviny listopadu. Jedná se o opravu předposledního úseku dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem. Velké opravy začnou již 3. srpna.

Dopravní omezení:

1. Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice v pravém pásu dálnice v km 199,250 – 204,600, pravé poloviny MÚK Brno-Slatina (EXIT 201) a pravého jízdního pruhu připojovací větve pravé poloviny MÚK Brno-východ (EXIT 203) v termínu od 3. 8. 2016, 5:00 hod. do 3. 9. 2016, 23:00 hod. z důvodu pokládky asfaltobetonové ložné vrstvy a pokládky obrusné vrstvy s podélnou spárou.

2. Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice v pravém pásu dálnice v km 199,250 – 203,820 a pravé poloviny MÚK Brno-Slatina (EXIT 201) v termínu od 3. 9. 2016, 23:00 hod. do 10. 9. 2016, 23:00 hod. z důvodu pokládky asfaltobetonové ložné vrstvy a pokládky obrusné vrstvy s podélnou spárou.

Když už jsme u cestování... Víte kam pro nejlevnější benzín? Kde natankujete nejlevněji a kam raději nejezdit?

Vedení dopravy:

Pro obě etapy je vedení dopravy v hlavní trase totožné.

Ve směru na Vyškov je doprava vedena mezi km 198,203– 205,470 následujícím způsobem:

·         pravý jízdní pruh je převeden do levého jízdního pruhu, ve kterém pokračuje podél pracovního místa do km 205,300, kde je převeden zpět do pravého jízdního pruhu;

·         levý jízdní pruh je převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 198,203 – 198,323 do protisměrného (levého) pásu dálnice, v němž pokračuje za nejvyšší dovolené rychlosti 100 km/h k přejezdu SDP v km 205,300 – 205,420, kterým je doprava převedena zpět do pravého pásu dálnice.

Je uzavřena pravá polovina MÚK Brno-Slatina (EXIT 201), tj.:

·         výjezdová větev Praha (D1) → Šlapanice / Brno – Slatina / Letiště (III/15289), za níž je vedena objízdná trasa z prostoru MÚK Brno-jih (EXIT 196) po silnici I/41 (ul. Hněvkovského), dále po silnici II/374 (ul. Černovická), po silnici I/50 (ul. Ostravská) až do prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/50 se silnicí II/373, odkud jsou cílové destinace značeny dle místního dopravního značení;

·         nájezdová větev Šlapanice / Brno – Slatina / Letiště (III/15289) → Ostrava (D1), za níž je vedena objízdná trasa od uzavřené nájezdové větve po místní komunikaci ul. Řípská a silnici II/373, až do prostoru mimoúrovňového křížení silnice II/373 a silnice I/50, odkud jsou cílové destinace značeny dle místního dopravního značení;

Ve směru na Prahu je od km 205,720 doprava svedena ve dvou zúžených pruzích do vnější části pásu dálnice a takto pokračuje za nejvyšší dovolené rychlosti 100 km/h ke km 198,200, odkud je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení. Odpočívka Brněnské Ivanovice (km 198,250, vpravo) je z důvodu provádění opravy mostu ev. č. D1-240a v tomto směru nepřístupná.


Životní styl

Hobby