Za domy jim chtějí postavit další betonárku. Může s tím obyčejný člověk vůbec něco udělat?

Lidé se právem bojí, že se zvýší hluk a obcí projede mnohem více těžkých aut
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Často nemají vodu na zalití zahrádek, hned vedle jejich pozemků však má vzniknout obří betonárka. Lidem ve Všechromech, které patří pod obec Strančice, se to logicky nelíbí. Tím spíš, když už za domy jednu mají. Nejasností je však mnohem více.

Velmi napjatá atmosféra provázela středeční veřejné projednávání plánované výstavby betonárky ve Všechromech u Prahy. Místní lidé, jichž na setkání ve strančické sokolovně dorazilo kolem stovky, nejčastěji vyjadřovali obavy z nadměrného hluku a prašnosti. Namítali, že projekt nemá zajištěno zásobování vodou, a poukazovali na to, že v obci už jedna betonárka je.

Zástupce investora se proti kritice ohradil, podle něj na jednání zazněla snůška lží a polopravd. Lidé na jeho vystoupení reagovali nesouhlasnými výkřiky. Projekt je ve fázi posuzování úřady. Celková plocha areálu má být 6 178 metrů čtverečních. Investor počítá s roční kapacitou výroby 12 000 metrů krychlových, což je 26 400 tun betonu. Předpokládaná průměrná denní kapacita má být podle dokumentace 48 metrů krychlových, což kritici zpochybňují.

Nákladní auta budou muset při stání v areálu vypínat motor. Investor by měl také provést opakovaný biologický průzkum, autorizované měření hluku a objasnit, jak bude nakládat s dešťovou vodou.

Čachry s výpočty?

Podle nich jsou tyto hodnoty záměrně podhodnocené, aby se vliv záměru na životní prostředí jevil jako přijatelný. "Za 48 kubíků za den si ta betonárka na sebe vydělá? To mi Zapa přiveze ve čtyřech mixech," prohlásil jeden z diskutujících. Zástupce investorské společnosti České štěrkopísky Miroslav Mužík namítl, že převážnou část provozní doby se čeká na zákazníka. Kapacita podle něj musí být taková, aby mixy u betonárky dlouho nestály a nečekaly na míchání.

"Máme kolikrát problém, abychom zalili zahrádku, a vy v záměru počítáte s dešťovou vodu. To asi máte nějakou smlouvu se svatým Petrem," poukázala jedna z účastnic na možné problémy s vodou. Místní namítli, že vodovod má omezenou kapacitu a studnu na pozemku vodoprávní úřad odmítl zlegalizovat.

Mužík podotkl, že podle územního plánu je pro tuto lokalitu volných 12 metrů krychlových denně a betonárka by potřebovala osm metrů krychlových. Potvrdil, že na pozemku je studna hluboká 30 metrů a byl v ní na základě povolení od krajského úřadu proveden průzkumný vrt do hloubky 61 metrů. "Budeme žádat vodoprávní úřad o další povolení," dodal.

Bude mít pár omezení, ale stačí to?

Lidem vadí i to, že betonárka má být asi jen 60 metrů od nejbližšího obydlí. Zpracovatel posudku pověřený Středočeským krajem Pavel Cetl sice potvrdil, že se po prostudování dokumentace rozhodl k projektu vydat souhlasné stanovisko, ovšem za splnění řady podmínek. Betonárka například nesmí na výšku měřit více než 12 metrů a bude moci zpracovávat jen takzvané prané kamenivo a nikoliv drcené, které je zdrojem značné prašnosti. 

Autoři projektu poukazují na to, že v okolí je trvalá poptávka po stavebních materiálech včetně čerstvých betonových směsí. Ve Strančicích, Světicích, Velkých Popovicích, Jesenici, Říčanech a dalších obcích se staví objekty pro bydlení a občanskou vybavenost. Díky nedaleké dálnici D1 tam vznikají i budovy pro administrativní, obchodní a průmyslové využití.


Životní styl