Blackout mají řešit Třeboradice

 

Pražská energetika (PRE) plánuje poblíž Třeboradic postavit plynovou elektrárnu, která by metropoli mohla dodávat proud v případě rozsáhlého výpadku, takzvaného blackoutu. Zdroj s výkonem 47 meg...

Pražská energetika (PRE) plánuje poblíž Třeboradic postavit plynovou elektrárnu, která by metropoli mohla dodávat proud v případě rozsáhlého výpadku, takzvaného blackoutu. Zdroj s výkonem 47 megawattů by mohl být náhradou za elektrárnu, kterou PRE na severu Prahy dříve chystala v blízkosti Čimického háje. Proti záměru ale protestovali místní obyvatelé a vedení Prahy 8 výstavbu odmítlo.

Zdroj má být studenou zálohou pro případ blackoutu se schopností pracovat v režimu ostrovního provozu a zároveň se schopností startu ze tmy. Bude mít elektrický výkon cca 47 MW (v závislosti na venkovní teplotě a tlaku). Jmenovitý tepelný výkon zařízení v palivu je cca 107 MW. Z technického hlediska je zdroj spalovací turbínou na zemní plyn.Nyní je projekt ve fázi oznámení, ke kterému se mohou vyjádřit všechny dotčené subjekty.* pokračování na str. 5

Blackout mají řešit Třeboradice* pokračování ze str. 1Plán je podle PRE v souladu s energetickou koncepcí magistrátu, která předpokládá posilování spolehlivosti dodávek energie. „Spalovací turbína je konstruována tak, aby v případě kolapsu přenosové sítě a blackoutu, kdy lze předpokládat zastavení dodávky zemního plynu, byla schopna startu ze tmy na náhradní palivo, kterým je bioetanol,“ uvádí PRE. Městská část Praha Čakovice se k záměru vyjádřila nesouhlasně. Ve své zprávě vedení obce deklaruje, že jsou srozumněni s tím, že je projekt plně v souladu s cíli Územní energetické koncepce hlavního města Prahy, ale obyvatelé Čakovic si zde založili nebo hodlají založit (viz územní plán obce) rodinné bydlení v kvalitě, jaká byla deklarována do nedávné doby. Každý nový „záměr“ v blízkosti jejich trvalého bydlení na okraji velkého města vždy bude do určité míry negativně ovlivňovat faktory pohody. Jen v kapitole Plánované záměry (strana 7 zjišťovacího řízení) jsou definovány další „záměry“ v této oblasti. A to jsou všechno prostory, kde naši obyvatelé musí ustupovat před pro ně cizími zájmy - bez možnosti jakékoli kompenzace.

Foto popis| Blackout by neznamenalo pouze tisíce pražských domácností bez elektřiny. Praha by byla také bez dodávek pitné vodyFoto autor| Foto: veřejný zdroj

Regionální mutace| Náš region - sever