Celoživotní šikana a coming out: Mladý Francouz odhaluje, jaké to je být homosexuál tam, kde se to nesmí

Knihu překládala Sára Vybíralová
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Skoncovat s Eddym B. je debutovou knihou mladého spisovatele Éouarda Louise, který se, jak stojí v anotaci, narodil jako Eddy Bellegueule. Jen ve Francii se prodalo přes tři sta tisíc výtisků. Následovaly překlady do více než dvaceti světových jazyků. Začátkem nového roku vyšla kniha péčí překladatelky a prozaičky Sáry Vybíralové i u nás. Můžeme mluvit o první senzaci roku 2018?

Skoncovat s Eddym B. měla u nás dobrou výchozí pozici. Lidé z vedení nakladatelství Paseka, kde kniha vyšla, totiž koncem loňského prohlásili, že překladové tituly vydávané v Pasece budou mít na obálce vedle autora původního textu i jméno překladatele. Toto prohlášení bylo kvitováno mnoha překladateli a literárními kritiky, kteří jsou si vědomi toho, že dobrý překlad je téměř stejně podstatný pro kvalitu překladové knihy jako původní text.

Až by se chtělo říct, že jen stěží mohlo být v Pasece touto poctou (alespoň v českém kontextu, kde byli překladatelé do nynějška téměř neviditelní, lze skutečně mluvit o poctě) napoprvé vyznamenáno vhodnější jméno než to, jaké se na obálce objevilo. Sára Vybíralová dosud nejvíc upoutala jako prozaička, autorka knihy Spoušť, za kterou obdržela v roce 2016 Cenu Jiřího Ortena. Po prozaickém debutu se vrhla na překládání. Na kontě má především skvělé překlady Édouarda Levého – a nyní také překlad autobiografické prózy Skoncovat s Eddym B.

Od Eddyho k Édouardovi

Nyní již k samotnému titulu. Édouard Louis popisuje se strhující upřímností vlastní dospívání v provinčním severofrancouzském městě. Popisuje xenofobii, rasimus, homofobii a další aspekty, jimž se v mládí nevyhnul. A to především z toho důvodu, že Édouard je homosexuál, jenž se již v dětství projevoval – patrně nezáměrně – tak, že splňoval, ba převyšoval veškeré stereotypy, s nimiž je mužská homosexualita spojená (přepjatá gesta, vysoce posazený hlas…). Do sociálních skupin obývajících provinční město nezapadal i nezájmem o sport a naopak tím, že vyhledával divadlo, literaturu.  

Na škole jej záhy začali šikanovat, bál se vlastního otce, nezaměstnaného alkoholika, jenž celé dny vysedával před televizí a jenž kvůli zúženému rozhledu nechápal synovy preference. Byl to také otec, jenž Édouarda pojmenoval Eddy, aby dodal jeho jménu kýženou macho údernost – podobnou, s jakou Eddyho matka hrdě prohlašuje, že "na to má koule".

Boj o autobiografii

Je-li řeč o autobiografičnosti, upřímnosti a vypravěčské sugestivnosti, což jsou atributy, jimiž kniha Skoncovat s Eddym B. disponuje, leckomu se nejspíš vybaví velkolepý románový projekt norského spisovatele Karla Ove Knausgarda Můj boj. Paralel by bylo lze nalézt skutečně hodně. Kromě výše zmíněného je pro obě díla specifická epizodičnost. Bylo by dozajista zajímavé ptát se, co stojí za neobvyklým úspěchem obou knih, vydaných tak krátce po sobě.

Nakolik je člověk determinován prostředím, v němž vyrůstá?

Každopádně není možné spojovat Můj boj a Skoncovat s Eddym B. bezvýhradně. Při jejich četbě je totiž zřejmé, že zatímco Knausgard je spíše vypravěč, fascinován každodenností a popisem jednoho specifického života, Édouard Louis „obyčejné“ vyprávění překračuje. (Nelze samozřejmě určit, jaký podíl na tomto faktu nese jeho životní zkušenost.) A tak v knize Skoncovat s Eddym B. vystoupí napovrch univerzálnější problémy. Nejzřetelněji je to otázka, nakolik je člověk determinován prostředím, v němž vyrůstá.

I další životní dráhy zmíněných spisovatelů jsou rozdílné. Zatímco Knausgard pilně pokračuje v prozaické dráze – s dokončením Mého boje v sobě dle svých slov konečně osvobodil spisovatele –, Louis poté, co vydal druhou, taktéž autobiografickou knihu, například sepsal spolu s mladým filozofem a sociologem Geoffroyem de Lagasnerie levicovým manifestem, jenž byl v roce 2015 otisknut v prestižním deníku Le Monde.

Jedno je jisté – od tohoto mladého Francouze si lze slibovat mnohé. Stejně jako od literárních autobiografií oproštěných od viditelné autocenzury.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru