Zásah proti šíření nakažlivé nemoci

Středočeský kraj uspořádá cvičení, které prověří připravenost Integrovaného záchranného systému na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Uskuteční se letos v září a naváže na loňské cvičení zaměřené na blackout.