Dobřejovice: Další komerční areály kolem obce nechceme

Obec Dobřejovice má zpracovanou vizi rozvoje. Vadou na kráse je chystaná výstavba gigantické komerční zóny v blízkosti obce, která podle názoru místních povede ke zhoršení životního prostředí a k dramatickému nárůstu dopravy.

reklama
Obec Dobřejovice byla dle archeologických nálezů osídlena již v pravěku. Již v roce 1309 zde stála tvrz, na jejímž místě dnes stojí zámek, dominanta obce. V roce dva tisíce zde bydlelo asi pět set obyvatel. Dnes se jejich počet blíží číslu tisíc pět set.

Se starostou Jiřím Kappelem jsme mluvili o správě obce ležící v blízkosti rozsáhlé komerční zóny Čestlic a Průhonic:

Ing. Jiří Kappel je starostou obce Dobřejovice. Ve funkci uvolněného starosty pracuje od roku 2014, předtím byl neuvolněným místostarostou. Ve své funkci pokračuje dále v politice, nastavené od roku 2010. 

Ve vedení obce jste od roku 2010. Jak se vám daří plnit sliby, s kterými jste do místní politiky vstupoval?
V předcházejícím volebním období jsme pracovali na tom, co obec potřebovala. Dokončili jsme výstavbu obecní kanalizace a vodovodu, takže tato infrastruktura je hotová a kdo chce, může se na vodovod i kanalizaci připojit. Zahájili jsme práce na rozšíření čistírny odpadních vod, což byla nesmírně náročná administrativní záležitost, protože jsme museli měnit územní plán. Když jsme šli do voleb, slíbili jsme, že zamezíme výstavbě dalších megalomanských staveb kolem obce.

Dosáhli jste v této záležitosti nějakého úspěchu?
Ano, v části obce, směrem k dálničnímu exitu D8, jsme dosáhli toho, že stavby v této oblasti budou mnohem menší, než byl původní záměr. Pokračujeme i v dalších krocích.

Obec má zpracovanou architektonickou vizi Dobřejovic. Kdy tato studie vznikla a inspirujete se jí?
Vize byla zpracována v roce 2013. Chtěli jsme mít představu, jak by se obec mohla rozvíjet, a zároveň jsme se chtěli nechat inspirovat nezávislým pohledem na Dobřejovice. Oslovili jsme mladé architekty a nechali je zpracovat studii, aniž bychom jim dávali mantinely týkající se vlastnictví pozemků a stávajícího stavu v obci. Výslednou podobou obce se necháváme inspirovat, některé podněty jsme zapracovali do strategického plánu rozvoje obce, některé nápady již realizujeme anebo máme udělané.

 


Co jste tedy již zrealizovali?
Po odbahnění rybníku Skalník zde začíná vznikat rekreační zóna, přispěla k tomu i rekonstrukce nebezpečné skály. Vznikl tu nádherný prostor pro různé akce a kulturní vyžití. Také už máme hotový komplexní projekt na zklidnění dopravy v obci. Máme dohodu se Středočeským krajem o spolupráci při jeho realizaci. Věcí je rozdělaných víc. Dosud jsme ale trošku byli v zajetí restitucí, do loňského roku jsme nic nemohli dělat.

Máte na mysli církevní restituce?
Ano. Když se rozhlédnete kolem, všechno patří církvi. Obec, kromě fotbalového hřiště, obecního úřadu, pozemku pod ním, části rybníka a pozemků pod komunikacemi, nevlastní vůbec nic. Kdybychom chtěli podnikat něco kolem zámku, který byl a stále je církevní, potřebujeme se domluvit s vlastníkem. Teď, když jsou restituce vyřešené, máme konečně s kým jednat. A s církví se jedná snadněji než se státem. Teď ale teprve jednat začínáme.

Měli vaši občané možnost vyjádřit se k budoucímu rozvoji obce?
Ano, probíhala veřejná diskuze, lidé také vyplňovali dotazníky, vyjadřovali se k tomu, co zde chybí a co se jim nelíbí.

A co jim chybělo?
Chyběla kultura, příležitosti ke sportovnímu vyžití, místo pro setkávání a konání akcí.

V současné době budujete spolkový dům...
Ano, chceme vybudovat prostor pro setkávání lidí, protože obec žádné místo pro setkávání nebo činnost spolků dosud neměla. Také připravujeme stavbu multifunkčního hřiště. No a mezitím řešíme akci Domo Development.

Domo Development a. s. je investorem výstavby komerční zóny v Čestlicích. Manažerem výstavby je společnost CBE Development a. s., která vznikla v roce 2005 a navázala na předchozí developerskou činnost klíčových osob ve společnosti. Hlavní činností společnosti je projektový management developerských projektů. Ke stěžejním projektům společnosti CBE Development a. s. patří  Nákupní Centrum Laugaricio (v Trenčíně SR), Komerční zóna Čestlice Průhonice a projekt Factory Office Center. Zdroj: www.cbedevelopment.cz

Jak kauza s firmou Domo Development vznikla?
Území, na kterém probíhá development firmy Domo Development, je v katastru obce Čestlice, která někdy kolem roku 2004 změnila územní plán. Část území u Průhonic určila jako komerční zónu, část ještě zatím nezměnila. My jsme dnes ve fázi, že bojujeme proti výstavbě komerční zóny na území, které už je v územním plánu zařazené, k čemuž podle jejich vyjádření nemáme "pouvoir", čili na což nemáme právo, neboť výstavba není na našem katastru. Je zde ale ještě velké území, které je zatím v územním plánu nezměněné, je to orná půda. Zde je obec Dobřejovice přímým účastníkem řízení a tady bojujeme proti tomu, aby ke změně územního plánu došlo.

Dáváte tedy zamítavá stanoviska?
Ano, dáváme. Staví se na nesprávných půdách. Navíc veškeré dopravní zatížení a tím zhoršení životního prostředí přenášejí Čestlice a Průhonice na obec Dobřejovice, protože vjezd i výjezd z komerční zóny je u dálničního exitu D8. Tudy je plánován vjezd do areálu, ve kterém jsou vyprojektované tisíce parkovacích stání. Takže žádný výjezd a vjezd z a do Průhonic nebo Čestlic. Všecko tady. A to je pro Dobřejovice největší malér. Protože podle uskutečněných měření tudy jezdí v současnosti asi sedm a půl tisíce aut denně. Podle propočtů developera by přes kruhový objezd mezi komerční zónou a Dobřejovicemi mělo projet šestnáct tisíc aut denně. Domnívám se, že spousta aut pojede přes Dobřejovice a nebude se vracet do Prahy a okolí po D1. Vestec, Břežany, Jesenice budou jezdit přes nás. Odhadujeme, že 40 procent návštěvníků komerční zóny bude jezdit přes naši obec. A dopravní obchvat obce není kde udělat.

Podle vyjádření developera se chováte šikanózně...
Dnes jsme měli opět jednání se zástupcem developera a na setkání se o nás takto nevyjadřoval.

Došlo k nějakému pokroku v průběhu včerejšího jednání?
Ne, spíše to byla taková informativní schůzka, k žádným dohodám nedošlo. Zjistili jsme však, že v projektu došlo ke změně dopravního řešení. Z průhonické strany, kde komerční zóna začíná, byl zrušen oboustranný provoz na komunikaci vedoucí k areálu, nyní je tam navržena pouze jednosměrka. Výjezd z areálu je navržený přes již zmiňovaný kruhový objezd u Dobřejovic.

Přestože se na schůzce zástupce developera Jakub Andrle nijak negativně nevyjadřoval, vydalo Domo Development ještě týž den tiskovou zprávu, ve které ředitel Jakub Andrle vyslovuje vůči vám řadu obvinění. Zpráva mimo jiné konstatuje, že odmítáte veřejnou prezentaci projektu občanům, škodíte okolním obcím nebo odmítáte pomoc při řešení dopravní situace v obci. Můžete to vysvětlit?
Vysvětlím vám to. Veřejnou prezentaci projektu neodmítáme, ale nejsme ochotni ji pro developera organizovat. Okolním obcím asi škodím tím, že jim nepotečou do obecních rozpočtů daně z nemovitostí z dalších velkých staveb v komerční zóně na jejich katastru. Pomoc při řešení zklidnění dopravy nám firma před více než rokem opravdu nabídla, ale my jsme tehdy již měli celý projekt rozpracovaný vlastními silami. Takže jsme pomoc nepotřebovali.

V tiskové zprávě se také říká, že vaše firma je v insolvenci, jste neúspěšný developer a navíc jako starosta připravujete změnu orné půdy v územním plánu kvůli výstavbě betonárky. Jak vysvětlíte tato tvrzení?
Ano, podnikal jsem a byl v řadě firem. Jednu z nich jsme dali v roce 2012 do insolvence a ta je v procesu u insolvenčního správce. Každý projekt vždy nevyjde. Její činnost však neměla s developmentem nic společného. Pokud jde o změnu územního plánu, společnost České štěrkopísky má zájem o změnu územního plánu a podala návrh na jeho změnu. Ale nic dosud rozhodnuto nebylo. Víte, ona je to vždy otázka interpretace, jak různé skutečnosti vyznívají.

Spolupracujete v záležitosti komerční zóny nějak s okolními obcemi nebo krajským úřadem?
Problém je, že například Čestlice nezajímáme. Oni mají díky existenci komerční zóny slušné příjmy do obecní pokladny, z daně z nemovitosti a podobně. Otázka však je, za jakou je to cenu. Pokud jde o úřad Středočeského kraje, ten tyto takzvané detaily neřeší. Vyjadřuje se pouze ke změnám územního plánu.

Firma Domo Development řeší problém, že krajský úřad vyňal půdu pod budoucími stavbami ze zemědělského půdního fondu v rozporu se zákonem...
Ano, ornou půdu v I. a II. druhé třídě ochrany lze vyjmout pouze v případě veřejného zájmu. A to podle mne výstavba komerčních nemovitostí není. Ministerstvo životního prostředí toto vynětí firmě Domo Development zrušilo.

Dne 13. 6. 2016 požádal redaktor čtidoma Michal Štingl o rozhovor zástupce firmy Domo Development. Dostal následující odpověď: Dobrý den, vážený pane redaktore, děkujeme za projevený zájem. S ohledem na to, že současný systém umožňuje šikanu developerských projektů, je medializace našeho projektu prozatím nežádoucí. Po dokončení určitých procesů se na Vás velice rádi obrátíme a poskytneme požadovaný rozhovor. Budeme Vám vděční, když medializaci našeho projektu prozatím vynecháte. Děkuji za pochopení, Mgr. Eliška Vyšatová, CBE Development, a. s.

Shrnutí dosavadního vývoje kauzy Domo Development II (DD) versus obec Dobřejovice(D):

březen 2016: DD začíná stavět inženýrské sítě bez stavebního povolení - hrozí mu pokuta stavebního úřadu
červen 2016: Ministerstvo životního prostředí zrušilo DD rozhodnutí krajského úřadu o vynětí pozemků z půdního fondu
mluvčí DD: odvolání obce Dobřejovice jsou šikanózní, developer zkoumá rozsah škod
obec Dobřejovice: bude žádat o nové územní řízení
(zdroj ihned.cz, obec Dobřejovice)

reklama
#developer #development #obec #starosta #Dobřejovice #kauza #komerční zóna

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.