Kde si Středočešky mohou nechat vyšetřit prsa?

Každý rok je v ČR diagnostikováno více než 6 500 nových případů
  |  

Akreditaci ministerstva zdravotnictví k mamografii prsu má ve Středočeském kraji pět pracovišť. Preventivní vyšetření může odhalit nádor prsu v léčitelném stadiu.

"Činnost momografických center je průběžně monitorována a kontrolována, musí splňovat kritéria týkající se vybavení pracoviště, personálního zajištění a odborné praxe lékařů i laborantů, bezpečnosti atd." říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

 

Seznam akreditovaných pracovišť v ČR najdete na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny  nebo na oficiálních stránkách mamografického screeningu v ČR 

Dokumentace je důležitá

Místo vyšetření můžete například v případě stěhování měnit. Nové pracoviště by však mělo mít k dispozici mamogramy z vašich předchozích screeningových vyšetření. "Původní pracoviště je proto povinno na vyžádání toho, které péči o vás přebírá, zajistit předání potřebných informací o vašem dosavadním screeningovém vyšetření," vysvětluje Oldřich Tichý. Dřívější snímky jsou důležité aby bylo možno posoudit dynamiku případných změn v čase. 

V ČR je ročně diagnostikováno více než 6 500 nových případů. Na následky karcinomu prsu zemře za rok přibližně 2 000 českých žen. Mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20–54 let zaujímá karcinom prsu první místo. (mamo.cz)

Jak se objednat

Žádanku na mamografický screening dostanete od svého praktického lékaře nebo gynekologa. "S žádankou se obraťte na pracoviště, které jste si vybrala, a oznamte, kam jste dosud na mamografii chodila. Samo nové pracoviště by si pak mělo potřebné informace vyžádat," říká Oldřich Tichý.  Je třeba domluvit se dostatečně předem, aby v době vyšetření byly mamogramy k dispozici. 

Od 45 let zdarma

 Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou jednou za dva roky každé ženě od 45 let. Nejrizikovější věk je od 45 do 70 let. Zvací dopis dostávají od pojišťovny ženy, které spadají do této věkové kategorie a nebyly v posledních čtyřech letech vyšetřeny.

Středočeská mamografická pracoviště

 • Benešov, Diagnostické centrum pro onemocnění prsu, Masarykovo nám. č. 4
 • Beroun, Radiodiagnostika, s.r.o., Pod Kaplankou 1888
 • Kladno, P-P Klinika Kladno spol. s r.o., Huťská 211
 • Oblastní nemocnice Kolín a.s., RTG oddělení, Žižkova 146
 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., V. Klementa 147

 

Pokud to máte blíže do Prahy

 • VFN, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka, Karlovo nám. 33, Praha 2
 • Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4
 • BU PRAGUE No1, a.s., Konstantinova 1479/1, Praha 4
 • Medicon Services, s.r.o., Mamma centrum Zelený Pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4
 • Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5
 • Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8
 • Medicon Services, s.r.o., Sokolovská 304/810, Praha 9
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10
 • První česká lékařská společnost, s. r.o., Chmelová 3312/6A, Praha 10