Bude Pražský okruh? Alternativu starostové odmítají

Pražský okruh patří mezi mezi bolavé otázky středních Čech
 

Pražský okruh měl mít alternativní trasu, s tou to ale vypadá bídně. Starostové dotčených obcí se proti možné výstavbě bouří.

Středočeští starostové odmítají alternativní variantu silničního okruhu kolem Prahy. V pondělí 12. prosince se v Líbeznicích sešli starostové obcí a měst, kterých se dotýká severní část alternativní neboli regionální trasy silničního okruhu kolem Prahy. Stabilizovaná trasa Pražského okruhu, označená jako stavby 518, 519 a 520, vede od dálnice D7 k napojení na dálnici D10. Dvě desítky starostů odmítly změny této trasy, znamenalo by to podle nich odsunutí výstavby okruhu daleko za rok 2030. Alternativní trasování odporuje stávajícím územním plánům jejich obcí a měst a na mnoha místech se dostává do kolize se stávající nebo budoucí výstavbou.

Odpůrci dlouhodobě připravovaného Pražského okruhu zpracovali a zveřejnili podobu alternativní trasy okruhu, označovanou také jako tzv. regionální trasa. Ředitelství silnic a dálnic ČR nechalo jejich záměr prověřit studií, kterou zpracovali experti z Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Podle této studie regionální trasa nepřináší oproti stabilizované variantě žádné významné výhody, které by ji mohly upřednostnit. Není v žádném podstatném technickém parametru ani v nezbytných přípravných procesech nijak výhodnější. Její další příprava by velmi pravděpodobně přinesla zásadní zdržení přípravy stavby Pražského okruhu, a tím i její realizace. Není také nijak prokázáno, že by se na regionální trase nalezla politická shoda, která by vyústila ve změnu územních plánů. Závěry studie jsou jednoznačné: Rizika jsou tak vysoká, že odborníci novou trasu odmítají. 

„Regionální variantu by využilo méně vozidel. Je to dopravně méně efektivní řešení,“ říká Martin Janeček z Ministerstva dopravy ČR. Celkový úhrn doby, kterou by cesta po regionální variantě zabrala, by byla významně delší. Experti z ČVUT dodávají, že oddálení okruhu od Prahy by současně mohlo znamenat, že by se část dopravních vztahů, odehrávajících se jinak na okruhu, přesunula na síť místních komunikací Prahy.

Ty jsou dnes však často za hranicí své kapacity a vznikají tak dopravní zácpy. „Vedou přes nás frekventované komunikace, plynovod, vysoké napětí, létají nad námi letadla. V našem území si už žádnou další takovou stavbu nedovedu představit. Nikdo s ní navíc dlouhodobě nepočítal. Je to nesmysl,“ říká starosta Mratína Jiří Falek.

„Největší problém vidím v tom, že nová trasa není v územních plánech nebo v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Už jenom schválení územních plánů v mnoha obcích je proces na dlouhá léta a určitě se proti trase zvedne vlna nesouhlasu. Trasa totiž vede přes plánovanou i stávající zástavbu,“ říká profesor František Lehovec z Fakulty dopravní ČVUT.
 


Místostarostka obce Svrkyně Eva Čermáková upozornila, že obyvatelé její obce a obcí v okolí by s takovou změnou trasy určitě nesouhlasili. „Dlouho se totiž u nás jedná o přeložce stávající komunikace II/240. I to bylo obtížné vyjednat. Pokud by se teď lidé dozvěděli, že tu má vést dokonce dálnice, vnímali by to jako obrovský podraz.“

Regionální alternativa trasy okruhu by podle návrhu jejich autorů vedla od Tuchoměřic přes Velké Přílepy, Svrkyni, Řež, Klecany, Sedlec, Bašť, Mratín, Polerady a Dřevčice k napojení na dálnici D10 a dále k D1. Zástupce obcí úvahy o novém hledání trasy pobouřily, podle nich by další diskuze přinesla jenom zdržení výstavby. Jednání se účastnili starostové a zástupci prakticky všech obcí dotčených novou trasou, tedy: Tuchoměřic, Svrkyně, Větrušic, Husince, Bořanovic, Hovorčovic, Baště, Zlonína, Líbeznic, Měšic, Mratína, Kostelce nad Labem, Polerad, Brázdimi a Nové Vsi.

„Nejen pro naše obce, ale i pro Prahu a celou Českou republiku je nezbytně nutné vybudovat Pražský okruh co nejdříve. Už při projednávání stávající trasy před 15 lety padly všechny argumenty. Zvažovaly se alternativní trasy. Jsem přesvědčen, že v hustě zastavěném území kolem Prahy není možné najít jinou trasu než tu, která je ve stávajících územních plánech zakotvená. Jediný možný a dobrý směr je hledat v rámci této trasy co nejlepší technické řešení. Cokoli jiného bude znamenat další nekonečné odklady stavby,“ říká starosta Líbeznic a krajský radní Martin Kupka.


Životní styl