Politikům vzkazuji: Jsme zahlceni formuláři

Starostka Petra Pecková
 

"Jsme transparentní" je motto kanceláře starostky Petry Peckové, které visí nepřehlédnutelně přímo proti vstupním dveřím do kanceláře. Podél jedné stěny kanceláře je na židlích vyskládaná řada nadepsaných desek. "To jsou naše projekty," ukazuje.

"Projektů máme hodně," vysvětluje Petra Pecková. "Děláme jich několik najednou, příprava je náročná, je potřeba záměr vyprojektovat, vyřídit územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci, soutěžit dodavatele. Bez prováděcí dokumentace nelze žádat o dotace, proto připravujeme několik projektů najednou, abychom pak postupně mohli žádat o dotace. V současné době jsme dokončili projekt intenzifikace odpadních vod, to byl projekt za 70 milionů korun. V loňském roce jsme také dokončili projekt rozšíření základní školy, deset nových učeben bylo otevřeno v září loňského roku. V listopadu jsme dokončili výstavbu rozšíření školky o 28 nových míst."

Jaké jsou aktuální projekty v obci?

Podali jsme žádost o zřízení sběrného dvora a žádost o dotaci na zřízení Výstražného systému protipovodňové ochrany. V květnu začíná realizace projektu obnovy aleje na Pražské a Ondřejovské ulici. Na tento projekt jsme získali prostředky ze Státního fondu pro životní prostředí. Doufám, že po realizaci projektu již nebudou Mnichovice připomínat sudetská poválečná městečka. Dalším záměrem je obnova mostku v Podskalí. Chceme také žádat o dotaci na zateplení školky, výstavbu chodníku a kanalizace na Myšlín. A z čeho mám velkou radost, to je schválení dotace na dostavbu další části školy. Takže budeme moci přistavět šatny, výtah a hlavně novou tělocvičnu.

 

Mnichovice mají velmi zajímavou historii, plnou katastrofických událostí. Více se dozvíte v článku Mnichovice byly od svých počátků drasticky zkoušeny

 

Co si myslíte o systému financování obecních investic? Je lepší mít systém přidělování cílených dotací z různých ministerstev a státních organizací, nebo by bylo praktičtější dát jednotlivým obcím peníze na investice přímo?
Dotační systém je velmi náročný. Existuje celá řada firem, které vyřízení žádostí nabízejí včetně zajištění následných služeb, prostě komplexní management. Menší obce si musí nějakou firmu najmout, protože nejsou personálně schopny administrativu spojenou s dotací zvládnout. Firmy je však třeba velmi dobře vybírat, řada z nich nedokáže poskytnout kvalitní službu.

Jaké jsou vaše zkušenosti se službami těchto firem?
My se snažíme většinu dotací zpracovat sami. Pouze složité dotace infrastrukturního typu zadáváme firmám. Vybíráme z firem ty, které s tímto typem dotací mají zkušenosti. Většinu těchto služeb musíme soutěžit, musíme tedy nastavit kritéria tak, abychom se firmám bez zkušeností vyhnuli.

A je tedy lepší žádat o dotace, nebo mít peníze na investice přímo?
Menším obcím pomohl nový zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), díky němuž jsme získali více peněz do rozpočtu. Kdybychom měli přiděleno ještě více peněz na investování, asi by byl život jednodušší. Na druhou stranu si myslím, že dotační projekty jsou tak, jak je systém nastaven, lépe kontrolovatelné. Některá zastupitelstva jsou osvícená a nakládala by s penězi hospodárně, někde by je ale mohli vynakládat neúčelně. Samozřejmě pro malé obce je současný systém náročný.

 

Mgr. Petra Pecková je profesí novinářka, do roku 2014 pracovala v televizi, například v pořadu Občanské judo nebo Krotitelé dluhů. Od roku 2010 do 2014 byla místostarostkou Mnichovic. Od  roku 2014 vykonává funkci uvolněné starostky obce. Je vdaná, má dvě děti.

Co by si přáli zrealizovat v Mnichovicích jejich obyvatelé?
Trápí nás špatný stav silnic, zejména těch, které patří Středočeskému kraji. Dalším problémem je nedostatek chodníků a nedostatek parkovacích míst. A také nás tu trápí naše parta místních bezdomovců, s kterými jsme se snažili dlouhodobě pracovat, našli jsme jim práci i bydlení, ale nakonec se nám problém vyřešit nepodařilo, jsou opět na ulici. Přijali jsme vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, samozřejmě když nemáme obecní policii, je praktické vymáhání dodržování vyhlášky složité.

Škola v Mnichovicích se zúčastnila projektu Erasmus plus.
V rámci tohoto projektu přijela do Mnichovic počátkem letošního roku skupina žáků z pěti států. Děti byly ubytovány po dobu jednoho týdne v rodinách žáků školy. V porovnání s dětmi ze zahraničí jsme zjistili, že naše české děti zvládají anglickou komunikaci dobře. Pro malé hostitele byla návštěva přínosná, musely se o své hosty postarat, komunikovat s nimi, vše zařizovat..

Jak velké děti přijely a pojedou české děti na oplátku do zahraničních rodin?
Přijely děti od osmi do patnácti let. Byly ubytovány v rodinách žáků od páté třídy výše. Naše děti by měly na oplátku vyjet do zahraničních rodin. Aktuálně se domlouvá spolupráce s polskou školou, jejíž žáci zde byli. Byla to zajímavá zkušenost nejen pro děti, ale i pro učitele. Zjistili jsme, že naše české děti jsou vlastně vychované a slušné.

 

 

Co byste chtěla vzkázat z pozice regionální političky našim politikům nahoře?
Aby přijali taková opatření, díky nimž by si státní instituce, orgány státní správy a státní podniky uměly předávat data. Protože my pořád vyplňujeme nějaké zprávy, formuláře, hlášení, pořád předáváme nějaká data, která už někde vyplněná jsou, ale my je musíme vyplňovat znova, protože se třeba trochu změnil formulář. Prosím tedy stát, aby ušetřil obce vyplňování nesmyslných listin, které už dávno má. Připravuje nás o spoustu času, který bychom mohli věnovat něčemu jinému. V opačném případě by totiž mohlo dojít k tomu, že starostu na malé obci už nebude nikdo chtít dělat.