Cestujeme po stopách Krokovy dcery

Výhled na Berounku od Kazína
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Dobrodružství a romantiku nabízí kout nedaleko Lipenců, který je zajímavý nejen mytologickým názvem. Okolí skalního ostrohu Kazín již věky probouzí představivost Čechů, pátrajících po své minulosti, láká výletníky a vybízí k práci odborné badatele.

Již od temného středověku bylo území na pravém břehu Berounky a severozápadě Jíloviště spojováno s legendární Kazi, jednou ze tří dcer soudce Kroka, o níž píše Kosmas. I další staré český kroniky se zmiňují o jejím pobytu v této oblasti. Vojvodova nejstarší dcera se měla podle pověsti zaobírat bylinkami, medicínou a věštbami. Dalo by se tedy očekávat, že její kraj bude v nějakém slova smyslu „kouzelný“ i uzdravující. Nadšeni spojením reálného místa s mytickou postavou, umístili čeští obrlozenci v roce 1868 na skálu nápis Kazín.

 

 

Lipence                            Původní obec Lipence existovala na jihozápad od Prahy již ve 12. století. Roku 1948 došlo k jejímu sloučení s nedalekými Lipany v celek nazvaný Lipany I. a Lipany II. Jelikož se však název pletl s celou další řadou českých obcí, byl o 5 let později změněn na Lipence I. a II.    

Památky zanechali Keltové

Archeologie však tyto bájné představy vyvrátila. Roku 1916 zkoumal Jan Axamita místní opevnění, které zjevně mýtus udržovalo při životě, a zjistil, že ona stavba pochází až ze středověku. Na místě se skutečně našla i ranější osídlení, ta však byla zase stará příliš. Zanechala nám je některá kultura doby kamenné a poté keltští představitelé halštatského období, nikoliv staří Slované.

I přes všechny historické rozpory je vidět, že si tuto část naší vlasti lidé oblíbili odpradávna. Na úsvitu dějin bylo totiž údolí Berounky důležitým místem, spojujícím osídlení v Pražské kotlině se středním povodím řeky. Oblast hospodářsky vzkvétala, svědčí o tom mj. nález zvláštních ohnišť, v českých zemích unikátních, která nejspíš sloužila k přípravě jednoduchého chleba v podobě placek.

Přívoz, jenž spojuje obce Lipence s Černošicemi, se táhne až k Dolním Mokropsům. Na trase byl poprvé zajištěn již roku 1899, poslední informace o jeho činnosti pocházejí z roku 1950. V období let 1992 – 2007 byl částečně obnoven, ale kvůli pozemkovým sporům s provozovatelkou Věrou Kadlecovou po 15 letech ukončen. Společnost Pražské Benátky jej na vlastní náklady zprovoznila v prosinci 2014 a v letní sezóně 2015. Zařadila jej do okružních vyhlídkových plaveb po Berounce.

Tuláci přebývali v tramvajích

Tam, kde kdysi kráčely dávno zaniklé národy, se na své toulky vydali moderní trampové. Jejich osady hustě obklopují nedaleké Černošice, které jsou s Lipenci spojeny přívozem. Na sever od ostrohu se nachází další z nich, založená ve 20. letech a pojmenovaná opět „Kazín“. Její první část byla postavena ze starých vyřazených tramvají a autobusů, zatímco té druhé posloužily vyřazené plovárenské kabinky. V současnosti zde nacházejí relaxaci a odpočinek pražští chataři. Zdejším obyvatelům byl počátkem 60. let  zaveden elektrický proud.

Z krajiny již úplně zmizela sousední trampská osada Údolí hvězd, postavená na někdejším kamenolomu. Dnes se zde nacházejí dřevěné i zděné chaty a obytné domy. Ke Kazínu vede z Lipenců Oddechová ulice.

Roku 2002 zasáhly celou oblast Kazína silné povodně. Následná rekonstrukce však paradoxně napomohla její modernizaci.

Na všechny výletníky do Kazína čeká pod skalou restaurace Tornádo. Láká hned na několik druhů čepovaného piva, jednoduchá jídla i úchvatný výhled na Berounku. Návštěvníkům nabízí výkřik moderního pohostinství – Wi-Fi zdarma. 


Životní styl