Smíchovské nábřeží změní tvář. Jak bude vypadat populární náplavka?

 

Pokud byste se po Náplavce na Smíchovském nábřeží prošli v létě před takovými osmi roky a loni, místo byste nepoznali. Prostor u Vltavy se stal místem, kde se v létě potkává snad celá Praha. Konají se tam koncerty, lidé chodí na procházky, grilovačky, večeře nebo se prostě opít. Teď se rýsuje jasná vize, jak to tam bude vypadat, na desítky let dopředu. 

V Praze ojedinělá a svým zaměřením a rozsahem převratná objemová studie smíchovské náplavky a navazujícího území vznikla na objednávku páté městské části. Plánuje rozvoj této části Smíchova, včetně záměrů a vizí, na další desítky let dopředu. Podporuje ji Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5.

"Studie je svým rozsahem a zaměřením zcela převratná, alespoň pokud jde o Prahu. Díky ní Smíchov získá vizi svého budoucího rozvoje, a to jak nábřeží, tak části navazujícího, vnitřního území. Je to na desítky let dopředu strategický, strukturovaný a čitelný materiál, který nasměruje a zásadně ovlivní rozvoj Smíchova," vysvětlil starosta Radek Klíma.  

Míč je na straně hlavního města
Studie předkládá v podstatě lokální řešení. "Bylo by však dobré, aby s koncepcí rozvoje města přišlo i hlavní město. Zásadně postrádám koncepční celopražské směrování, potřebujeme znát návaznosti. Myslím, že tato studie může ukázat, jak se dá s prostorem pracovat, a může se stát inspirací i pro hlavní město. Bez vize, strategie a plánování se neobejde žádné úspěšné podnikání a v případě rozvoje města je to úplně stejné," dodal Klíma. 

Na objemovou studii postupně naváže řada architektonicko-urbanistických studií. Ty budou detailně řešit jednotlivé oblasti a lokality, vytyčené v objemové studii. V dalším krátkodobém či dlouhodobém výhledu pak postupně dojde k diskusím o jednotlivých studiích, přípravě rozpočtů a realizacím. 

Studii nyní městská část připomínkuje, shromažďují se například veškeré podněty a skutečnosti
k následnému řešení dopravy. Po dopracování bude studie v její konečné podobě zveřejněna. Studie zahrnuje levobřežní úsek od mostu Legií až po Zlíchov. Do šířky pracuje s korytem Vltavy, náplavkou i s ulicemi Smíchova, které zpracovává až k Nádražní ulici, resp. Štefánikově ulici a ulici Na Zatlance.

V podstatě se tedy detailně věnuje každému metru řešeného území a všem možnostem, které se zde nabízejí. Zpracovatel, kterým je Atelier 8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, zároveň jedná se všemi zásadními organizacemi, které v místě působí a mají zde aktivity, i s investory, kteří zde chystají své projekty.

Jaké jsou záměry?
Studie koncepčně řeší nejen revitalizaci samotné náplavky, resp. její budoucí vzhled a funkci, a to včetně turistických a kulturních možností, ale i pěší propojení s oblastí Na Knížecí, parkování a dopravní obslužnost, vazby a propustnost. A to jak podél náplavky, tak ve vnitřním území Smíchova, dále objemové řešení budoucí zástavby, veřejného prostoru či parterů vybraných ulic.

S prostředím pracuje nejen z urbanisticko-architektonického hlediska, ale i z pohledu sociologického. Vedení městské části si uvědomuje, že je potřeba propojit turistiku s životním prostorem obyvatel a s podnikatelskou sférou, což je základ fungujícího města. To je i cílem studie. Zabývá se i předpolím Barrandovského mostu, kde se pohybuje mnoho lidí bez domova.


Hobby