Slánské památky se otevírají návštěvníkům

Bývalý klášter se stavěl v letech 1581-1602
  |  

Památky Slaného se otevírají návštěvníkům během Dnů Evropského dědictví již tento víkend. Můžete navštívit Vlastivědné muzeum, Velvarskou bránu i významné církevní památky královského města.

Dny Evropského dědictví proběhnou v České republice od 5. do 13. září 2015. K letošnímu ročníku je přihlášeno skoro 200 obcí a přes 900 památek.

Zajímavost:
Poblíž města Slaný se nachází největší menhir v České republice, kterému se přezdívá Kamenný pastýř.
Událost bude zahájena v sobotu 5. září v 10 hodin v Českém Krumlově. Slaný se účastní letošního ročníku také a otevře návštěvníkům své památky již tento víkend. Příští víkend můžete navštívit například město Mělník či Brandýs nad Labem.

 

 

 

Nová výstava a otevřené kostely

Pokud se hlouběji zajímáte o kostely, můžete jít v sobotu v 15 hodin na prohlídku s výkladem nazvanou Po svatých místech: Sakrální perly města Slaný. 

Chrám se stavěl necelých 150 let

Chrám Sv. Gotharda patří mezi nejvýznamnější sakrální gotické památky ve městě. Stavěl se od 14. do 16. století a patřil benediktinům až do husitských válek. Nyní patří římskokatolické církvi. Je pojmenován po biskupovi z Hildesheimu, který byl patronem řádu benediktinů a světec. Bude otevřen od 10 do 12 hodin.

Od 9 do 12 hodin, a posléze od 14 do 16 hodin můžete na Hlaváčkově náměstí navštívit Kostel Nejsvětější Trojice, který se stavěl od konce 16. do začátku 17. století. Během své existence patřil zprvu protestantům, během 30leté války byl zpustošen vojsky, poté se stal klášterem, který zrušil Josef II. a předal ho řádu piaristů. Za komunistů od roku 1950 byl využívámn různorodým způsobem. Roku 1992 byl vrácen františkánům, kteří ho před dvaceti lety darovali bosým karmelitánům.

Zde se koná
9.30 OBNOVENÉ SLÁNSKÉ BAROKO
10.30 PREZENTACE SBORNÍKU SLÁNSKÉ ROZHOVORY

10.45 PAMÁTKY ZNOVUZROZENÉ

Prohlédnout si můžete i expozici ve Velvarské bráně, která se jako jediná ve městě dochovala ze středověkého opevnění města. Bude otevřena od 9 do 16 hodin. O hodinu déle můžete navštěvovat kapli Zasnoubení Panny Marie.

Dny Evropského dědictví Slaný

05.09.2015 - 00:1506.09.2015 - 22:00

Slaný - Můžete navštívit muzeum, kostely i Velvarskou bránu.Více o akci

Vlastivědné muzeum ve Slaném v 11:15 uvede novou výstavu Husitské památky slánského muzea, která bude trvat až do 14. října. 

Husitské památky slánského muzea

05.09.2015 - 11:1514.10.2015 - 18:00

Slaný -

Ve Vlastivědném muzeu můžete až do 3. října navštívit Velkou letní výstavu

VELKÁ LETNÍ VÝSTAVA

29.07.2015 - 17:00

Slaný - aneb výstava ke 130. výročí založení muzea ve Slaném je rozdělena do dvou sálů: ve výstavní síni bude připraven výběr těch nejzajímavějších exponátů z muzejních sbírek (ty čítají na 30 tisíc sbírkových předmětů) napříč všemi obory, které jsou zde zastoupeny. V galerii muzea Vám představíme kolekci...
Více o akci