Bublinová show rozjásala děti na pouti v hospici

Bublinový mistr Matěj Kodeš
Zobrazit fotogalerii (20)
 

Hospic Dobrého pastýře uspořádal pouť se spoustou zábavy pro děti, vystoupením klaunů, velkolepou bublinovou show, poníky, dobročinným bazarem a dalšími atrakcemi.

Lidová pouť pro děti se pořádá v čerčanském hospici již po čtvrté. Pro děti jsou připravena stanoviště s úkoly, za jejichž splnění dostávají žetony. Ty pak mohou utratit za drobné dárky, cukrovou vatu, občerstvení, skákací hrad nebo malování na obličej. Ze statku v Nespekách přijeli poníci a trpělivě prováželi děti na svých hřbetech. V denním stacionáři probíhá výtvarná dílna s výrobou květin z lýka. "Snažíme se, aby byl hospic otevřený lidem a nestal tajemným uzavřeným místem," říká koordinátorka dobrovolníků Lucie Bimková. 

Hospic Dobrého pastýře je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje specializovanou paliativní péči nemocným, umírajícím a jejich rodinným příslušníkům. Sama nemoc se zde již neléčí, ale zmírňují se například projevy bolesti. Kapacita je 30 lůžek, z toho 5 je pro odlehčovací službu pobytovou. Klienti si platí pobyt částkou ve výši 75 % příjmu (důchodu), což pokrývá asi deset procent celkových nákladů a dalších deset procent nákladů hospic pokrývá z příspěvků na péči. Padesát procent hradí zdravotní pojišťovny, pět procet hospic získává od dárců a zbývajících dvacet pět procet tvoří dotace od státní správy a granty. Hospic byl otevřen v roce 2008. Funkci ředitele pátým rokem vykonává pan Jiří Krejčí.

Dobrá vůle je základ

Do akce je zapojeno kolem padesáti dobrovolníků. Ti přicházejí jednak z průběžného dobrovolnického programu hospicu, ale i jednorázově z řad příznivců z okolí. Dále zde bezplatně pomáhají zaměstnanci a stážisté.  Pojišťovna Kooperativa a. s. dodala skákací hrad a odměny pro děti. Bez nároku na honorář vystoupil se svou Bublinovou show Matěj Kodeš. V knihovně proběhl dobročinný bazar, do kterého se již dva měsíce předem vybírá oblečení a výtěžek jde na činnost zařízení. 

Bubliny a klauni vyvolali nadšení

Bublinová show se uskutečnila v rozestavěné budově kostela. Nyní je totiž v Čerčanech pouze kostel Církve československé husitské a katolíci musí dojíždět do Poříčí nad Sázavou nebo se účastní bohoslužeb v malé kapli hospice. Z neziskové organizace Zdravotní klaun přijeli vystupující se zábavným kabaretem. Léčba smíchem je ostatně v hospici zavedená. Klauni pravidelně docházejí za klienty i na pokoje, znají se a pamatují si jejich jména. Jednou měsíčně jim tak rozveselí pobyt. 

Tradiční svátek

Pouť navazuje na oslavu Neděle Dobrého pastýře podle liturgického kalendáře. Mši sloužil v atriu farář Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech Petr Turecký a hudebně ho na kytaru doprovodil čerčanský kněz Církve československé husitské Petr Wágner. 

Na co se můžeme těšit?

K dalším plánovaných akcím patří oslava 8 let fungování hospice, která proběhne 3. září. Pro návštěvníky bude připraven kulturní program a bohoslužba. Dvakrát do roka se také pořádá vzpomínkové setkání a obřad u vzpomínkové zdi. "Rodiny se rády vrací a povídají si se zaměstnanci, s nimiž si mnohdy vytvořily přátelský vtah," říká Lucie Bimková. O Vánocích opět proběhne akce Betlémské světlo a benefiční koncert na zámku Jemniště.