Praha dá dobrovolným hasičům na zbrojnice 34 milionů

Hasičská zbrojnice v Praze Miškovicích
 

Formou dotací poskytne hlavní město 34,55 milionu korun na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic do roku 2018. Schválila to Rada hlavního města Prahy.

Praha finančně přispěje na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů na území hlavního města. Za tímto účelem vyhradí z městského rozpočtu částku ve výši 34 550 000 korun. Financování má proběhnout do roku 2018 v rámci poskytnutí účelových investičních dotací městským částem. 

„Některé sbory mají k dispozici nově postavené zbrojnice, jiné však omezuje zcela nevyhovující prostředí. V některých případech se to týká dokonce i hygienického zázemí. Je zcela na místě zajistit jim kvalitní fungování, které bezprostředně souvisí s bezpečím a ochranou obyvatel metropole. A tuto situaci je dnes potřebné řešit z rozpočtu hlavního města Prahy, protože městské části mají omezené finanční možnosti,“ uvedl pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava.

Starosta pražských dobrovolných hasičů Martin Wagner příslib financí uvítal. "Mnohde mají naši hasiči nevyhovující podmínky, třeba jenom malou garáž a žádné zázemí pro mladé hasiče a jinou činnost. Nové zbrojnice by bylo třeba postavit například v Dubči, Satalicích, Klánovicích, Libuši, Písnici a dalších místech," uvedl Martin Wagner. 

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsou složkou Integrovaného záchranného systému. Zajišťují požární bezpečnost a ochranu hlavního města při povodních. Na území Prahy je 20 jednotek s celoměstskou působností a 14 jednotek k zásahům na území městské části. Pražské sbory dobrovolných hasičů mají zhruba 2 400 členů.


Životní styl

Hobby