Zasedání zastupitelstva, nebo fraška? Tak to vypadalo ve Zdibech

Před příchodem diváků
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Nálada ve Zdibech houstne. Ve čtvrtek proběhlo zasedání zastupitelstva, které se protáhlo až do rána! Navíc zdejšímu starostovi prý vůbec nevadí, že porušil zákon.

Zasedání zstupitelstva začalo v pět hodin odpoledne a protáhlo se do půl třetí ráno. Jak by ne, jen program se schvaloval hodinu. Poté zastupitelé narazili na problém Zdiby reality s.r.o., a tak se zasedání zhouplo ve valnou hromadu.

Nálada mezi místními nebyla nijak optimistická, lidé tleskali opozičním zastupitelům, těm koaličním naopak kladli otázky, na které se evidentně nikomu nechtělo odpovídat. Pokud starosta Tvrdý někomu odpověděl, tak velmi vyhýbavě.

Na začátku zasedání složil slib nový zastupitel Zápotocký, u celého jednání byl přítomen i nový obecní právník Vlk. Z jednání právního zástupce ale bylo vidět, s kým drží a kdo je mu proti srsti. S opozičními zstupiteli jednal jako s malými dětmi. Celou dobu to vypadalo spíše jako slovní přestřelka než důležité jednání zastupitelů.

To ale není jediný zdibský problém, těch je zde celá řada! Co všechno trápí Zdiby?

Do funkce předsedy finančního výboru byl znovu jmenován Štěpán Jodranov, zastupitel a jednatel společnosti Zdiby reality s.r.o., a to i přes hlasitý nesouhlas všech přítomných. „Smlouva se Zdiby reality s.r.o., týkající se údržby a provozu veřejného osvětlení nebyla vypovězena, neboť Jordanov odmítl údajnou dohodu o ukončení podepsat. Starosta odmítl v tomto směru činit další kroky, neboť mu to přijaté usnesení, na jehož základě by měl smlouvu bezodkladně ukončit, výslovně neukládá,” říká jedna z místních Jitka Homolová. Pokud se místní chtějí radnice zeptat na něco, co se netýká projednávaných bodů, musí vyplnit speciální formulář, který je později přiložen k zápisu. Starosta Tvrdý sice odpoví obratem, ovšem kdy, to je ve hvězdách.

 

Postřehy a shrnutí Jitky Homolové:

  • Hned v úvodu se starosta vyjádřil v tom smyslu, že si je vědom, že porušuje zákon, ale že za to nejsou sankce, tak mu to nevadí.
  • Starosta za měsíc a půl prakticky nesplnil jediné závazné ustanovení odhlasované z minulých ZZ (nezastavena práce na změně ÚP, nezapočaty práce na novém územním plánu atd.). Právník obce obhajoval tuto nečinnost tím, že za zahájení práce na usnesení lze považovat pouhý úkon otevření šuplíku a vyndání písemných podkladů, byť jen jednoho papíru.
  • Zaznamenána snaha o redukci diskuze občanů, ať už specifikací témat, nebo podmínkou trvalého pobytu tazatele v obci.
  • Zde nutno podotknout, že pan Jordanov coby jednatel výše uvedené firmy neměl ponětí o tom, že musí před schválením účetní uzávěrky nejprve svolat valnou hromadu.
  • Pan Jordanov nedokázal přesně specifikovat začerněné údaje v předkládaných dokumentech.
  • Obec nenaplnila nařízení KÚ, které obci nařídilo zpřístupnit opozicí požadovanou dokumentaci, potřebnou k relevantnímu rozhodnutí o účetní uzávěrce Zdiby reality s.r.o.
  • Pan Jordanov odmítl předložit dané dokumenty s tím, že již stanovil možnost nahlédnutí do těchto dokumentů (v sídle společnosti, a to v den konání zastupitelstva v časovém rozmezí 10-11 hodin).
  • Starosta nevzal v potaz nabídku jednoho z občanů, který byl ochoten správu a údržbu osvětlení provádět zdarma či maximálně za poloviční výši současných nákladů.

Životní styl