Na dálnici D5 projedete jen jedním pruhem!

Na Rozvadově opatrně
 

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve středu 27. července stavební práce na úseku dálnice D5 v oblasti bývalého celniště Rozvadov. Po dokončení úprav v druhé polovině září dojde k odstranění současného omezení rychlosti z 60 km/h zpátky na 130 km/h.

Ve středu začala i mohutná stavební práce. Celniště Rozvadov fungovalo naplno mezi roky 1997 až 2007. Po překolaudování celniště na odpočívadlo následovalo několik změn – byly zbudovány benzínky nebo odstraněno přestřešení dálnice. “Aktuální akce zahrnuje nová svodidla, odstranění veřejného osvětlení, lokální opravu vozovky v místě bývalých celních budek a další převážně bezpečnostní prvky. Po dokončení úprav v druhé polovině září 2016 bude na české straně možné projíždět rychlostí 130 km/h, navíc zástupci ŘSD projednali s bavorskými kolegy i zrušení limitního omezení na začátku dálnice A6, kde bude rychlost nově neomezená ihned na hraniční čáře,” říká Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD.

Víte, kde do svých miláčků načerpáte nejlevnější benzíi? Kde mají nejlepší ceny benzinu a nafty?

Výhledově bude stejná situace i na vjezdu do Čech. To ovšem nastane, teprve až německá strana opraví vozovku na hraničním mostě. Do té doby, což se zatím odhaduje v řádu několika let, bude na německé straně rychlost omezena na osmdesátku.

Rozvadovské úpravy si samozřejmě vyžádají omezení. “Po většinu doby bude doprava vedena jedním pruhem v rozšířeném pásu dálnice vedle staveniště, kdy se ale nepředpokládají žádná zdržení. Nejsložitější situace bude hned v prvních dvou dnech, tedy ve středu 27. a čtvrtek 28. července, kdy musí být vzhledem k demontáži portálů nad dálnicí zcela uzavřen jeden pás dálnice ve středu a následně opačný pás ve čtvrtek,” dodává Rýdl. Doprava bude vedena přes odpočivadlo. Vzhledem k nestandardnímu řešení požádali zástupci ŘSD o účast hlídku Policie ČR a vybrány byly nejméně zatížené dny v týdnu kamionovou dopravou v této lokalitě.


Životní styl

Zdraví

Hobby