Být skautem je trendy! Neváhejte, nováčky právě přibírají

Josef Výprachtický, starosta, Junák - český skaut
Zobrazit fotogalerii (3)
 

"Tradice skauta se mi líbí, a proto jsem byl potěšen, že si ho můj syn vybral sám. Vnímám, jak ho skauting posiluje a rozvíjí v něm schopnosti, které by od počítače a internetu nezískal," uvedl v rozhovoru pro Junáka Ondřej Sokol, herec a režisér.

Září je pro skauty, stejně jako pro školy, začátkem nového roku. Pořádají náborové akce a dny otevřených dveří ve svých klubovnách. Kde jsou nejbližší oddíly Junáka v okolí vašeho bydliště, zjistíte snadno na mapě kluboven nebo na telefonu skautského ústředí na čísle 234 621 284. Ve Středočeském kraji funguje 210 skautských oddílů, asi největší je v Kamenici a nejmladší v Dobřichovicích.

"Dát dítě do skautského oddílu je ideální právě v září, kdy přicházejí i další nováčci. Mohou pak společně objevovat kamarádské prostředí, které jim oddíl nabízí, a zažívat skautská dobrodružství,“ uvádí jedna z oddílových vedoucích Marie Holečková.

Za posledních deset let přibylo v České republice více než dvacet pět procent skautů, většinou mladších školních dětí. Nárůst v uplynulém roce byl největší za poslední čtvrt století. Junák – český skaut má padesát pět tisíc členů a s více než dvěma tisíci oddíly je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.

Skaut mohou děti navštěvovat už od pěti let. Do sedmi let jsou vedeni jako Benjamínci. Světlušky a Vlčata jsou děvčata a chlapci od osmi do deseti let. Skautky a skauti jsou ve věku jedenácti až čtrnácti let a od patnácti do plnoletosti si říkají Roveři. Dospělí patří mezi skupinu takzvaných Dobrovolníků.

Vedoucí oddílů jsou navíc odborně na práci s dětmi vyškoleni. Kurzy, které jim Junák zprostředkovává, jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Velice intentenzivně se již třetím rokem v Junáku zabývají například začleňováním hyperaktivních dětí do kolektivu. Více o tom v našem dalším článku ZDE.   

Než za dítě zaplatíte roční členský příspěvek, který je ve výši pěti set až jednoho tisíce korun, může si vaše dcera nebo syn na jedné či dvou návštěvách oddílu nejdříve bezplatně vyzkoušet, zda je skauting bude bavit.

„Důležité je, že se v rámci oddílových aktivit holky a kluci učí přejímat zodpovědnost za sebe i druhé, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě,“ zdůrazňuje Josef Výprachtický, starosta Junáka.

Skautské oddíly už dávno nejsou jen partičky nadšenců, kteří se scházejí u ohně a plní různé bobříky. Naopak, jedná se o moderní sdružení, které má akreditované vedoucí a stará se o všestranný rozvoj mladé generace. Tu vede k zájmu o okolí, k  pomoci druhým a k respektování kulturně-historických hodnot.

Junák současně reaguje na trendy doby a nevyhýbá se ani moderním technologiím. Děti se učí zacházet s GPSkami a vysílačkami nebo obezřetnosti při práci s výpočetní technikou. Nyní si například děti mohou formou počítačové komiksové hry vyzkoušet, zda a jak by uspěli v různých nebezpečných situacích. Jde o simulované krize, kde se hráč učí znát třeba zásady první pomoci.

Skaut je současně největším hnutím pro děti a mládež ve světě, hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. Na celosvětovém skautském setkání Jamboree v Japonsku se letos setkalo 30 tisíc skautek a skatů. Tento obrovský tábor se koná jednou za čtyři roky a z Česka se jej účastnilo 300 skautů a skautek ve věku 14 až 17 let.

 

„Jedná se o hru s názvem Buď připraven, kterou si mohou vyzkoušet nejen jednotlivci, ale i týmy, například třídy ve škole proti sobě nebo rodiče s dětmi doma. V kresleném příběhu, kde se řeší spousta nečekaných krizí, lze kdykoliv hru zastavit a uložit. Tudíž i časově se dá rozdělit do přijatelných celků,“ vysvětluje Jitka Taussiková, tisková mluvčí Junáka - českého skauta.

Projekt má za cíl naučit děti, jak reagovat na nebezpečné situace v přírodě i ve městě, jak se zachovat při setkání s nebezpečnými lidmi nebo jak hospodařit s penězi. Nedílnou součástí jsou také modelové situace, kde se jedná o selhání techniky či nástrahy internetu.