Novinka v Příbrami: Lidé si mohou určit, co se za jejich peníze vybuduje

Pohled na Příbram
Zobrazit fotogalerii (3)
10.10.2017 - 17:25   |  

Už vás štve, jak si zastupitelé, třebaže si je sami zvolíte, za vás rozhodují o tom, co bude nebo nebude ve městě? V Příbrami teď mají jedinečnou šanci si sami určit, do čeho finance půjdou. S novinkou přichází tamní radnice. Osvědčí se to?

Obyvatelé Příbrami si budou moci sami rozhodnout, co se vybuduje a co vylepší ve městě. Pomoci jim k tomu má novinka – participativní rozpočet. Ten zjednodušeně řešeno umožní veřejnosti, aby sama rozhodovala o realizaci projektů v okresním městě.

"Lidé mají různá přání. Někdo by rád viděl kvetoucí parkovou úpravu v Jiráskových sadech, jiný by chtěl další dětské hřiště na Zdaboři, další ví, kde lze vybudovat parkoviště na Drkolnově. Doposud lidé mohli přednášet své návrhy zastupitelům nebo osadním výborům. Nyní přichází novinka – participativní rozpočet," upozornila na novinku Pavlína Svobodová, mluvčí radnice.

Realizace projektů podle obyvatel

Podle radních participativní rozpočet zvyšuje účast všech občanů na rozhodování, posiluje důvěru veřejnosti a v neposlední řadě rozděluje peníze v souladu s míněním veřejnosti. Na druhou stranu pro město představuje další možnost, jak získat náměty na oživení veřejného prostoru a v podstatě skvělou formu zpětné vazby.

Příbram je město ve Středočeském kraji. Nachází se 54 km jihozápadně od Prahy v oblasti pod Brdy na říčce Litavka.Příbram byla proslulá jako historické hornické město, což nyní připomíná Hornické muzeum Příbram, jedno z největších hornických muzeí v České republice spravující rozsáhlý skanzen. Nyní, po útlumu těžby, je známá hlavně díky poutnímu místu Svatá Hora, kde je barokní klášterní komplex. Ten se nachází na kopci přímo nad centrem města, s ním je spojený krytým schodištěm.

"Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem peněz z rozpočtu města na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou," vysvětluje vedoucí odboru kanceláře města Zuzana Kučerová s doplněním, že příbramská radnice vymezí z městského rozpočtu pro pilotní ročník 2018 částku ve výši jednoho milionu korun.

"Pokud návrh schválí zastupitelé při jednání o rozpočtu, začne projekt participativního rozpočtu už po Novém roce. Může být pak uskutečněno libovolné množství nápadů, jen finální suma nesmí být překročena," dodala Zuzana Kučerová.

Podstatnou částí je veřejné hlasování

Smyslem participativního rozpočtu je podle Kučerové vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat jim, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na vylepšení města podílet.

Celý proces je následující: obyvatelé radnici předkládají návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo v Příbrami vylepšit a vybudovat. Radnice následně podané návrhy posoudí z pohledu realizovatelnosti. Nejdůležitější částí je pak veřejné hlasování o tom, které návrhy má město realizovat.

Starosta Vařeka: Předložte své nápady

"V případě, že máte nápad, jaká veřejná místa by si zasloužila upravit, předložte jej a zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města," vyzývá veřejnost starosta Příbrami Jindřich Vařeka a dodává: "Může se jednat například o květinovou výsadbu, instalaci laviček, osvětlení, doplnění herních prvků či zvýšení bezpečnosti."

Důležitými základními podmínkami je ale realizace na veřejném prostranství, na pozemku ve vlastnictví města Příbram, proveditelnost a dodržení finančního objemu.

Konkrétní informace o tom, jakým způsobem se budou podávat žádosti, zveřejní město do konce roku 2017. "Zatím můžete snovat plány. Pokud vše půjde správným směrem a tempem, již za rok bude možné vidět, jak alespoň některé z nich přicházejí v život," nastínil starosta.

V lednu začne sběr projektů

Orientační harmonogram procesu participativního rozpočtu v Příbrami je následující. V lednu až únoru 2018 bude sběr projektů. Poté do dubna bude posuzování jejich proveditelnosti a obyvatelé budou o pořadí projektů hlasovat v červnu. S realizací se pak počítá v průběhu měsíců srpna až prosince.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru