Příbramský aquapark lidi netáhne. Město chystá modernizaci za stovky milionů

Budoucí podoba aquaparku v Příbrami podle studie. Líbí se vám?
Zobrazit fotogalerii (4)
 

V Příbrami je místní aquapark tak trochu za zenitem. Mnoho lidí proto jezdí za vodními hrátkami jinam. Nyní se snad blýská na lepší časy, stát to však bude obrovské peníze, konkrétně něco mezi 200 a 300 miliony. Co všechno tedy mohou místní čekat?

Velká rekonstukce aquaparku je investicí v řádu stovek milionů korun a to podle radních vyžaduje dlouhodobou přípravu. Nyní byl učiněn další krok na cestě, na jejímž konci by mělo být komplexní relaxační centrum. Projekční kancelář vypracovala studii, na základě které ještě během podzimu vznikne dokumentace pro stavební povolení.

Od srpna má Příbram k dispozici architektonickou studii pro chystanou modernizaci aquaparku. "Prostřednictvím této studie se urbanisté, architekti, odborníci a projektanti pokusili najít optimální řešení pro rozmístění všech nových technologií, dětského světa s relaxačními zónami, saunového světa, fitness, prostoru pro občerstvení a podobně," vysvětlil příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Nejlepší a nejdražší varianta vyhrála

Postupně vznikaly čtyři varianty budoucího aquaparku, z nichž nakonec byla vybrána ta nejlepší. "Na výběru se podíleli externí odborníci, ale také městský architekt a zástupci expertní i laické veřejnosti z Příbrami. Zvolená varianta nejlépe odráží zájmy všech zainteresovaných stran," popsal místostarosta Příbrami Václav Švenda.

V novém areálu bude Relaxační svět

Ve vybrané verzi je umístěn takzvaný Relaxační svět s tobogany a zážitkovými atrakcemi se vstupem ze směru od ulice Osvobození. Naopak saunový svět a venkovní zahradu s venkovními saunami situuje tato varianta do jihovýchodní části areálu aquaparku. "Studie nám řekla, co se bude kde nacházet. Na letním koupališti vznikne nové dětské brouzdaliště, naopak venkovní 50 m dlouhý bazén zůstane z finančních důvodů beze změn. Bylo to velké téma – rozhodovalo se o urbanistickém a funkčním řešení pro rozmístění jednotlivých částí budoucího aquaparku," podotkl starosta.

Nyní se začíná kreslit projekt pro územní a stavební povolení s rozmístěním jednotlivých technologií, interiéry a detaily přijdou na řadu v dalších projektových stupních.

Rekonstrukce vyjde na 200 až 300 milionů

Pro projekt rekonstrukce a modernizace stávajícího aquaparku existuje zcela jasný harmonogram prací. "Přibližně před rokem město zveřejnilo provozně ekonomickou analýzu a předběžnou studii, která popisovala základní možnosti a orientačně vyčíslila náklady. Na základě tohoto dokumentu město ví, že rekonstrukce bude stát v rozmezí 200 až 300 milionů korun. Studie do značné míry zahrnula také požadavky občanů, které vyplynuly z anketního šetření a z besedy o modernizaci aquaparku," připomněla mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

V druhém kroku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele kompletní projektové dokumentace včetně architektonické studie a podepsána smlouva s výhercem tohoto tendru. Ten měl poté 10 týdnů na zpracování architektonické studie, tato lhůta vypršela letos o prázdninách. V této fázi, kdy pokračuje zpracování dokumentace pro územní a stavební povolení, je nutné myslet i na orgány dotčené stavbou, mezi jinými například ČEZ, HZS, hygiena a další. Podle radních se s těmito insitucemi musejí projednat veškeré kroky, aby jejich výsledná stanoviska neohrozila harmonogram projektu.

Stavět se začne na podzim příštího roku

S podáním žádosti o stavební povolení se začne zpracovávat prováděcí dokumentace pro výběrové řízení, ke které budou moci stavební firmy předat své nabídky. Pokud jich přijde dostatečný počet a dostatečně atraktivních, určí z nich výběrová komise vítěze, jehož potvrdí městské zastupitelstvo. "Půjde o složité zadávací řízení a předpokládáme, že tendru na rekonstrukci se zúčastní firmy evropského formátu," sdělil Švenda. Výsledek výběrového řízení pak mimo jiné napoví, kolik město bude hradit z rozpočtu a na jakou částku si vezme úvěr. Stavět by se mělo začít na podzim 2018.

Nad celým projektem a harmonogramem dohlíží takzvaný řídicí výbor, v němž zasedají zástupci městského úřadu, projekční společnosti, budoucích uživatelů i odborné veřejnosti a přizvaní odborníci. V jednací místnosti městského úřadu se bude 1. listopadu konat beseda s občany, kde budou všichni seznámeni s dosavadním průběhem, dokumentací a dalšími informacemi ohledně chystané stavby.

Předpokládaný harmonogram rekonstrukce

V listopadu tohoto roku bude zhotovena dokumentace pro územní a stavební povolení, v lednu 2018 by mohlo být vydáno stanovisko dotčených orgánů státní správy. Předpokládá se, že vydání stavebního povolení bude hotovo někdy v březnu a samotná realizace stavby se plánuje v rozmezí od listopadu 2018 do března 2020.

Areál Aquaparku se nachází v centru města. Zařízení je předurčeno k poskytnutí aktivního odpočinku návštěvníků, k relaxaci sil, ke sportovní činnosti oddílů plavání, k výuce plavání pro předškolní a školou povinné děti.

Bazén už funguje 40 let

Plavecký areál v Příbrami letos slaví už 40 let od svého vzniku. O jeho rekonstrukci se diskutuje už mnoho let a problémy s nevyhovujícím technickým stavem se prohlubují stále více a více a radnice si je vědoma klesajícího zájmu veřejnosti.

Město se ocitlo před rozhodnutím, zda provést kompletní přestavbu, nebo areál postupně opravovat. Nakonec i po diskuzi s veřejností vyhrála varianta postavit v podstatě nový moderní aquapark.


Životní styl

Zdraví