Průhonický park bude slavit 130 let

Novorenezační přestavba zámku Průhonice probíhala v letech 1889 - 1894
 

Odborný seminář, zrekonstruovaná část zámku, komentované prohlídky, promítání dokumentů a koncert oslaví výročí této památky na seznamu UNESCO.

Oslavy 130. výročí založení Průhonického parku proběhnou od 18. do 20. září. V pátek 18. 9. je zahájí odborný seminář. O víkendu 19. a 20. září se otevřou zrekonstruované prostory Rytířského sálu a salonky, pracovna hraběte Taroucy a zámecká sklepení. V  parku budou probíhat komentované vycházky. V návštěvnickém centru Průhonického parku poběží pásmo dokumentárních filmů České televize o parku a černobílá pohádka Popelka z roku 1969. V sobotu odpoledne bude beseda se členy hraběcí rodiny a v sobotu večer slavnostní koncert Nostitzova kvarteta v Rytířském sále průhonického zámku.

Úplný program oslav najdete v rubrice Kam za čím: Oslavy 130 let Průhonického parku

Dílo novorenesance

Historie Průhonického parku se započala sňatkem Arnošt Emanuel hrabě Silva Tarouca a Marie Antonie, hraběnka Nostic - Rienek 16. června 1885. "Přestavbu skromného průhonického zámku na sídlo v tehdy módním stylu české novorenesance svěřil Arnošt Emanuel architektu Jiřímu Stibralovi. Hrabě Arnošt Emanuel se záhy po svatbě nejvíce věnoval budování svého oblíbeného parku a začal tvořit park podle svých představ. Za předlohu mu sloužil park v rodných Čechách pod Kosířem, především však proslulý park knížete Pücklera v Muskau," vysvětluje Ing. Barbora Kačmáčková ze Správy Průhockého parku.

Krása cizokrajných rostlin

Hrabě Tarouca se rozhodl k tehdy neobvyklému kroku a v parku vysazoval ve velkém cizokrajné dřeviny. "Myšlenka odvozovat krásu sadovnické kompozice z přírody samotné a navíc dotvářet novou kvalitu kompozice zeleně za použití cizokrajných rostlin, je stále moderní, živá a aktuální. Takto rozlehlých, či rozlohou i větších parků je v Evropě několik, ale mimořádný význam Průhonického parku nespočívá v jeho rozloze, ale právě v jeho geniální kompozici a mimořádné sbírce dřevin," říká Ing. Barbora Kačmáčková.

Významná památka

Průhonický park byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2010 a v témže roce se stal Národní kulturní památkou.

 


Hobby