Také vás vyděsil pohled na bezvládného prezidenta? Neobviňujme média! Je to chyba těch, kterým se říká "Hrad"

Prezident Miloš Zeman je veřejně činná osoba a je v zájmu země, aby se o jeho zdravotním stavu věděla obecná pravda
Zobrazit fotogalerii (4)
  |   glosa

Záběry na bezvládného Miloše Zemana přinesly občanům první reálnou informaci o tom, v jakém zdravotním rozpoložení se prezident Česka opravdu nachází. Tento pohled vyvolal u lidí zděšení a bezprostředně se začala řešit i etická stránka videa, které zveřejnily novinky.cz. Je v pořádku ukázat v mediálním prostoru záběry nemocného člověka? Zásadní otázka k tématu by ale měla znít zcela jinak: Jak je možné, že nejbližší lidé kolem hlavy státu dopustili, aby média vůbec potřebovala tyto záběry získat a následně je zveřejnit? Kdo celou situaci způsobil a vzal si nemocného seniora jako své rukojmí? 

O tom, že je Pražský hrad, potažmo Kancelář prezidenta republiky v rukou někoho jiného než samotného prezidenta, se mluví v politických kuloárech i mezi občany země několik let. Od chvíle, kdy se zdravotní stav Miloše Zeman zhoršil natolik, že musel být 22. září hospitalizován v pražské ÚVN ve Střešovicích, se ukazuje alarmující skutečnost. Nejbližší lidé z okolí českého prezidenta jsou zcela nekompetentní a zároveň mají takovou moc, která prakticky zamezuje veřejnosti i politickým špičkám zjistit, jak vážný jeho zdravotní stav je. S ohledem na to, že se Zemanovými úředníky evidentně drží "partu" i jeho rodina - tedy dcera Kateřina a manželka Ivana, dostává se celá Česká republika do velmi nejisté situace. Všichni přejeme občanu Miloši Zemanovi brzké uzdravení, přejeme si i jeho soudnost v těchto obtížných dnech ve funkci prezidenta ČR, ale je nezbytné se ptát na několik důležitých "proč?"

Kdo chrání citlivé informace?

Odhlédneme-li od aktuálního zdravotního stavu prezidenta, nabízí se otázka, jak je vůbec možné, že si Pražský hrad opanovalo pár nikým nevolených lidí, kterým prezident prakticky svěřil do rukou svůj úřad a nechává je s ním nakládat tak, jak oni sami uznají za vhodné? Jak je možné, že lidé bez bezpečnostních prověrek mohou mít zcela nekontrolovaně přístup k citlivým informacím, do nichž by měl vidět pouze prezident? Je v pořádku, že nižší státní úředník rozhoduje o tom, jaké informace "zvenčí" se k prezidentovi a vrchnímu veliteli ozbrojených sil v jedné osobě dostanou a projdou filtrem, který kdosi nastavuje? Kdo jsou ti lidé, kteří nyní tvoří na Pražském hradě pravidla a rozhodují o tom, co smí národ vědět a co už ne? 

Miloš Zeman si v dobách, kdy byl sám strůjcem pravidel fungování Hradu, kolem sebe vystavěl neprostupnou hradbu. Nyní, když se nachází v pozici nemohoucího seniora ve špatné zdravotní kondici, se můžeme jen dohadovat, zda je pro něj ještě pohodlná a udržitelná. Nestal se kvůli tomu paradoxně zcela dobrovolně rukojmím několika lidí? Ať se na situaci díváme ze spektra různých směrů, vždy dojdeme ke stejnému závěru - nikdo z okolí prezidenta není schopen nezvratně doložit, že je prezident České republiky schopen vykonávat svůj úřad. Nikdo není schopen potvrdit, že Miloš Zeman má dostatečně funkční mysl, aby mohl zvládat své ústavní pravomoci. A do třetice není v okolí prezidenta jediná osoba, která by byla schopna zodpovědně a uvěřitelně komunikovat veškerou agendu, a to jak směrem k politické garnituře, tak i vůči občanům země, kteří jej do funkce zvolili. 

Ústavní právník Jan Kysela k tématu "způsob informování Hradu o zdraví prezidenta" v rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou pro pořad Ptám se já: „Mně to připadá velice trapné, odpovídá to modelu kremelské informační politiky před rokem 1989. Ale nešokuje mě to, protože Kancelář prezidenta republiky se pokouší dlouhá léta vytvářet kolem prezidenta závoj a polostín, celý fenomén Hradu privatizovat a tvářit se, že nepodléhá zákonům lidským ani České republiky.“

Kdo je "Hrad"?

Často slyšíme z médií informaci ve znění: „...potvrdil Hrad...“ Co dnes taková zpráva vlastně znamená? Řekl to Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta, který komunikuje zásadně přes twitter, kam začal opět sdílet výzvy k modlitbám za pana prezidenta? Řekl to vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, tedy Vratislav Mynář, který bez vyšší bezpečnostní prověrky může mít klidně přístup k citlivým informacím o ČR? Promluvil snad Martin Nejedlý, poradce prezidenta, kterému Miloš Zeman zařídil diplomatický pas a jedná rád za zavřenými dveřmi s ruským velvyslancem?

Kdo dál může znamenat "Hrad" v kontextu nejbližších lidí kolem prezidenta Zemana? Například Vladimír Kruliš, ředitel odboru protokolu, který zajišťuje protokolární a organizační věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta republiky, stanovených Ústavou České republiky? Třeba právě tento muž by měl být nyní klíčovou postavou ohledně povolebních vyjednávání. Jeho gesce je totiž jasně popsána: spolupracuje s Poslaneckou sněmovnou, Senátem, Úřadem vlády, ministerstvy a ostatními správními úřady, orgány územní samosprávy a s příslušnými útvary Kanceláře. Proč jsme z jeho úst neslyšeli jedinou větu?

A věděli jste, že má pan prezident i svého tajemníka? Jmenuje se Jaroslav Hlinovský, vede Zemanův sekretariát a měl by podle webu hrad.cz zajišťovat denní výkon funkce prezidenta a za plnění těchto úkonů je odpovědný přímo prezidentovi. Co asi takový člověk nyní celé dny koná? 

Mlčí rodina i premiér Babiš. Proč? 

Z Pražského hradu se stala nedobytná pevnost a jediný, kdo do ní má přístup, je Andrej Babiš. Právě ten byl poslední, kdo prezidenta Miloše Zemana naposledy oficiálně viděl před jeho převozem do ÚVN ve Střešovicích v neděli po zveřejnění výsledků voleb. A slovo "viděl" používáme záměrně, neboť jak uvedl investigativní deník N, jeho zdroje potvrdily, že premiér pana prezidenta v domluvený čas v Lánech pouze viděl, ale už nepotvrdil, že s ním i hovořil. Co tedy Andrej Babiš na zámku celých 45 minut dělal? S kým jednal, co řešil, když povolební vyjednávání již předem vyloučil? To si nechal po prohraných volbách pro sebe a ujel z Lán zadním vchodem. 

Situace kolem prezidenta Miloše Zemana působí navenek velmi nevěrohodně. A nevylepšuje to ani postoj jeho rodiny. Manželka Ivana je obrněna mlčením již několik let a účastní se pouze vybraných akcí. S novináři nekomunikuje a podobně vystupuje i jejich společná dcera Kateřina. Ta v posledních letech studovala ve Velké Británii, nyní se sice občas objeví jako návštěvnice svého otce, ale k ničemu se veřejně nevyjadřuje. Jejich pozice rodinných příslušníků nepůsobí nijak přesvědčivě - jak se mohl manžel potažmo otec dostat do stavu, který jsme měli možnost vidět na videu, odvysílaném v neděli po poledni na serveru novinky.cz? Je snad možné, že obě dámy nemají právo do péče o prezidenta zasahovat? Kdo nebo co jim v tom brání? 

Zdravotní stav prezidenta České republiky Miloše Zemana vyvolává příliš mnoho otázek a nejistot. A za celou dobu jeho mandátu nejvíce ve chvíli, kdy je výkon jeho ústavní funkce tolik třeba. Česko po volbách sestavuje novou Sněmovnu parlamentu ČR, musí zvolit jejího předsedu, aby současná vláda mohla složit demisi. Tu by měl přijímat do rukou právě prezident. Mělo by to proběhnout bezodkladně po první ustavovací schůzi Sněmovny a složení slibu jejího nového předsedy, avšak nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Prezident tak má teoreticky měsíc čas na uzdravení. Stihne to? To ví asi jen jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral, který ovšem nemá povolení nikomu sdělovat zásadní informace o jeho lékařském stavu. Českému národu tak nezbývá než věřit jedinému prohlášení z jeho úst - Miloš Zeman je stabilizován, leží na oddělení ARO a bude mu poskytnuta veškerá potřebná péče. Snad to bude pro zdárný chod České republiky i uzdravení jejího prezidenta stačit. 

Zdroj: novinky.cz, deník N, ČT24živě

KAM DÁL: Hanebný výsledek ČSSD a celé levice může lidi radikalizovat. Zaslouží si to, ale není to dobrá zpráva, říká politolog.