Největší alfasamec dějin? Jméno vás šokuje, navíc jste možná jeho potomci

V roce 1206 byl všemi vůdci mongolských kmenů na Velkém mongolském sněmu jmenován Čingischánem, v překladu velkým (světovým) vladařem
  |   zajímavost

Podmanil si polovinu planety, měl tolik žen, že to není možné spočítat. Jeho potomků bylo tolik, že i dnes je každý dvoustý člověk nejspíše jeho vzdáleným příbuzným. Řeč je o Čingischánovi, vládci mongolské říše, který byl zřejmě nejlepším vojevůdcem všech dob a nejúspěšnějším milencem historie.

Mongolové byli ve středověku jen kočovní pastevci z východoasijských stepí daleko za Uralem. Nic, co by mělo někoho v Evropě vzrušovat. Válečníci na rychlých hbitých koních vyzbrojeni luky a šípy mohli být evropským obrněným rytířům tak leda k smíchu. Jak se to stalo, že ve 13. století zaobírala mongolská říše 33 milionů kilometrů čtverečných a obří horda naháněla hrůzu i v Čechách?

Rychlí ďáblové na koních

Klíčem k vítězství byla extrémní mobilita a rychlost Čingischánových vojsk. Každé sebevětší vojsko bylo možné obklíčit a neustále deptat palbou z luků z dálky. Když je nejhůř, jízda se stáhne a udeří jinde. Na to nenašel nikdo recept, ani Číňané se svou mohutnou zdí, ani mocní Peršané, kterým Mongolové zcela zničili jejich nádherná města. Podrobili se Rusové i Egypťané, četné porážky utrpěli Poláci.

Možná by obsadili Polsko a dobyli i další západní země, ale z nejasného důvodu se náhle rozhodli stáhnout. Nejnověji se vědci domnívají, že za to mohlo nepříznivé evropské počasí, na které nebyli Mongolové zvyklí.

Největší harém na světě

Čingischán měl gigantický harém, ve kterém měl na šest stovek konkubín. To je ale jen špička ledovce. Kromě konkubín měl také manželky a hlavně nespočet dalších žen, které získal na svých výbojích.

Střízlivé odhady hovoří o 10 000 ženách a tisícovce zplozených potomků. Po obsazení určitého města nebo území byly Čingischánovi předvedeny místní ženy, osobně si z nich vybíral ty, které se mu líbily. Musely být buď urozené, nebo krásné. Nejlepší bylo samozřejmě oboje. Bral si je násilím přímo před svými muži na bitevním poli.

V každém z nás je trocha Čingischána

Jeho geny se tak šířily rovnoměrně do všech dobytých oblastí. Jeho potomci měli další potomky, takže se jeho genová linie a rodokmen stále rozvětvovaly a rozšiřovaly. Dnes je odhadem na světě nejméně 16 milionů lidí, kteří jsou vzdálenými potomky největšího válečníka všech dob. Krutovláda Čingischána na dobytých územích byla neskutečná. Zbylo po něm na 60 milionů mrtvých a strach z Mongolů hluboce zakořenil v myslích Evropanů.

Zdroj: discovermagazine.com

KAM DÁL: Ve středověku byl život tvrdýtvrdší, než si vůbec umíme představit.


Zdraví

Hobby