Už neumírá tolik malých dětí. Registr úrazů zafungoval

Na prvním místě úrazů u dětí jsou ty spojené s dopravou
Zobrazit fotogalerii (4)
 

U děti je normální, když spadnou a natlučou si. Jenže spousta úrazů pro ně bývá smrtelných. Proto byl v posledních letech spuštěn preventivní program dětských úrazů. A výsledek? Zemřelo výrazně méně dětí, hlavně těch nejmenších.

Počet dětí, které zemřely na nějaký úraz a nebylo jim ještě ani 19 let, byl alarmující. Proto vláda už v roce 2007 schválila Národní akční plán prevence dětských úrazů. Plán poskytoval prevenci úrazů u dětí ve zmiňovaných letech. A skutečně došlo k výraznému poklesu dětských úmrtí na úrazy. A co potěší ještě více, tak to platí zejména pro ty nejmenší. 

 

Výsledky preventivního programu potěšily i ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. "Jako lékaři a otci dvou malých dětí mi na bezpečí našich nejmenších velice záleží. Vítám a podporuji veškeré osvětové a preventivní aktivity, které povedou ke snížení dětské úrazovosti. Fakt, že k tomuto snižování reálně dochází, dokládá, že mají opravdu význam. Do budoucna v aktivitách směrem k prevenci dětských úrazů rozhodně nepolevíme,“ nechal se slyšet Němeček.

 

Ministerstvo zdravotnictví v rámci Krajských hygienických stanic pořádalo konference, vyučovalo dopravní výchovu a pořádalo různé veřejné akce, jako jsou Dny zdraví či Týden mobility. Mezi lety 2013 a 2015 byly také podpořeny čtyři projekty s tématem prevence dětských úrazů. Čtyři projekty se stejnou tematikou byly podpořeny i v roce 2016. 

Důležitým krokem bylo i zavedení Národního registru úrazů, v němž Ministerstvo zdravotnictví zaznamenává každý jednotlivý úraz. Takže zná příčiny jeho vzniku, charakteristiku, léčbu, ale i výsledky léčby a možné zdravotní komplikace. Jestliže mají zdravotníci k dispozici tyto údaje, mohou provádět účinnou prevenci především u dětí. Navíc jde pomocí registru sledovat kvalitu a dostupnost péče.

 

Nejvíce úrazů u starších dětí 0-14 let probíhá během tělocviku ve škole či během jiné sportovní aktivity. Nezanedbatelné jsou i domácí úrazy a úrazy dopravní. Naštěstí nejméně úrazů vzniklo pod vlivem alkoholu nebo nějaké drogy. Podobný trend platí i pro děti mezi 15 a 19 lety. Povaha úrazů bývá podobná, jen už se jich tolik nestane v prostředí školy. Počty úmrtí na následky úrazů se v letech snižují, o něco častěji umírají na úrazy chlapci než dívky.

 

 

 


Hobby