Demence: Vznik nemoci poznáte i podle čichu

Ztráta čichu může indikovat vznik Alzheimerovy choroby
  |   zajímavost

Degenerativní mozková onemocnění se objevují nejčastěji u starších pacientů, není ale vyloučené, že tento typ nemoci vznikne i u někoho ve středním nebo mladém věku. Zatím na ně neexistuje žádný lék, lze pouze zpomalit jejich progresi. Proto je nutné jejich vznik odhalit co nejdříve.

Pojmem demence se označují degenerativní mozková onemocnění, která se projevují problémy s pamětí, sociálními schopnostmi a myšlením, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. To ale neznamená, že problémy s pamětí automaticky značí to, že u vás vznikl nějaký druh demence.

Degenerativní mozková onemocnění bohužel po jejich vzniku nelze zcela vyléčit. V některých případech je možné určité příznaky zvrátit či zmírnit, ale jednotlivé druhy demence se zatím zcela vyléčit zkrátka nedají.

Z toho důvodu je u tohoto typu onemocnění velmi důležité věnovat se jeho prevenci a v momentě, kdy na sobě nebo svých blízkých zpozorujete jejich příznaky, začít okamžitě jednat. Pokud totiž danou nemoc začnete léčit hned v jejím počátku, můžete významně zpomalit její progresi.

Existuje dokonce i jednoduchý čichový test, které dokáže předpovědět vznik nejčastějšího typu demence, tedy Alzheimerovy choroby ještě předtím, než se u vás objeví první symptomy této nemoci.

Alzheimerova choroba

Alzheimerovu nemoc objevil v roce 1906 doktor Alois Alzheimer. Do dnešní doby ale na toto onemocnění nemáme lék. Vědci se tak zaměřili na nejrůznější způsoby, jak tuto chorobu spolehlivě rozpoznat už v jejím počátku, aby pacienty, kteří jí trpí, mohli co nejdříve léčit a zpomalit tak její šíření.

Jak účinně předcházet Alzheimerově chorobě najdete zde.

Podle výzkumu provedeném na univerzitě v Chicagu je možné do jisté míry zjistit, zda daný pacient trpí, nebo netrpí Alzheimerovou chorobou již předtím, než se objeví první známé příznaky nemoci, a to podle čichu. Podle vědců je totiž jedním z raných indikátorů vzniku této choroby i ztráta čichu.

Neschopnost cítit vůně či pachy ale automaticky neznamená, že u vás vznikla Alzheimerova choroba. Na druhou stranu se může jednat o jeden z prvních příznaků této nemoci. Pokud u vás tedy ztrátu čichu zpozorujete, měli byste se o ní co nejdříve poradit s vaším praktickým lékařem.

Zdroj: Express, UChicago news, Mayo Clinic

KAM DÁL: Rakovina krve: Jaké jsou její příznaky a jak se jí vyhnout.