Vliv pohody zvířat na produkci masa a mléka je známý. Jak působí stres na plodnost býků?

Starší býci jsou citlivější na stres, což snižuje jejich plodnost. Zjistil to výzkum
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

Pohoda zvířat má vliv na produkci masa i mléka. Může ovlivnit i plodnost plemenných býků? To prozradil nedávný výzkum.

Z výsledků výzkumu, který společně provedly inseminační stanice společnosti Natural v Hradištku pod Medníkem a Česká zemědělská univerzita (ČZU), vyplývá, že na úroveň plodnosti plemenných býků mají vliv i psychicky vyrovnaní a citliví ošetřovatelé.

Kraj vloni vložil do inovačního centra miliony korun

Natural k tomu využil peníze z inovačního voucheru od Středočeského inovačního centra (SIC), které před dvěma lety založil Středočeský kraj spolu s Fyzikálním ústavem AV ČR,  Astronomickým ústavem AV ČR a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým. Inovační vouchery jsou nástrojem k podpoře aplikovaného výzkumu v regionu a firmy je využily poprvé. Kraj do nich vloni vložil 5 milionů korun.

Stres podporuje tvorbu hormonu kortizolu

U býků se měřila hladina kortizolu (stresový hormon) v jejich slinách před odběrem ejakulátu a po něm. Býci, kteří měli největší rozdíl těchto dvou naměřených veličin, produkovali menší množství ejakulátu. A tento rozdíl se zvětšuje s věkem býka. Starší býci jsou tedy prokazatelně citlivější na stres, a je proto potřeba jemnější manipulace s nimi.

"Vlivu pohody zvířat na kvalitu masné a mléčné produkce je dlouhodobě věnovaná velká pozornost. Ale u plemenných býků nikoliv. Žádná studie na to neexistuje," upozornila Zuzana Biniová, vedoucí laboratoře pro výrobu inseminačních dávek společnosti Natural. "Z výzkumu jsme zjistili, že všichni čtyři naši ošetřovatelé jsou osobnostně velmi vyrovnaní a to má příznivý vliv i na kvalitu inseminačních dávek," podotkla Zuzana Biniová.

Převažuje převoz hluboce zamražené inseminační dávky

Společnost Natural získala inovační voucher v plné výši, tedy v hodnotě 150 000 korun. Část peněz využila ve spolupráci s ČZU i na výzkum vlivu způsobu přepravy inseminačních dávek na jejich kvalitu a vymyšlení co nejvhodnější varianty přepravy.

"Standardně se přepravují hluboce zamražené inseminační dávky, které však při rozmrazování částečně přicházejí o svou kvalitu. Našli jsme způsob, jak připravovat krátkodobě zakonzervované kvalitnější dávky (při teplotě zhruba 5 stupňů na 48 hodin) i vhodnou variantu jejich transportu," vysvětlila Zuzana Biniová. Tento způsob je možné využít v rámci České republiky do určitých vzdáleností. "Získali jsme tím konkurenční výhodu, kterou se nyní snažíme zužitkovat," dodala Biniová.

Vouchery zvyšují motivaci podniků účastnit se výzkumů

Podle ředitelky SIC Rut Bízkové je to i jeden z hlavních smyslů zavedení inovačních voucherů. "Tím dalším je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí,“ zdůraznila.

Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo. „Na vlastní výzkum nemáme personální, prostorové ani časové kapacity. Možnost využít inovačních voucher na zodpovězení otázek, které jsme měli, měla proto pro nás zásadní význam," potvrdila Zuzana Biniová.

Ve stanici je sto býků

Ryze česká firma Natural vznikla na zelené louce v roce 1991. Inseminační stanici provozovala ve Vlačicích, kde měla zhruba 25 býků. Od roku 1998 je v Hradištku pod Medníkem a má kapacitu sto býků. Natural vyrábí kolem 1 800 000 inseminačních dávek ročně. Z toho zhruba milion exportuje do celého světa.

Je největším vývozcem inseminačních dávek masných plemen v Evropě. V zahraničí jsou jeho hlavními odběrateli Turecko, Polsko a Vietnam. Natural má 80 zaměstnanců. Centrála je v Hradištku pod Medníkem, kde pracuje asi dvacet lidí. V České republice má dalších 17 středisek.

Nejstarší býk se jmenuje Cirbolya

"Konkurence v České republice je obrovská. Působí tu nejen tuzemské inseminační firmy, ale na trhu existuje i množství firem, které se zabývají pouze dovozem inseminačních dávek," uvedla Biniová. Inseminačních stanic je v České republice šest. Dovozců pak kolem dvaceti.

A jak dlouho je býk schopný poskytovat kvalitní ejakulát? Je to dost individuální, ale většinou je toho schopný dlouho. Obvykle z Hradištka odejde spíše kvůli nějakému zdravotnímu problému – nejčastěji s končetinami. "Býky vyřazujeme buď do dalšího chovu, a nebo na jatka," upozornila Zuzana Biniová. Nejstarší býk v inseminační stanici v Hradištku pod Medníkem je plemene belgické modrobílé. Jmenuje se Cirbolya, je mu 15 let a dosud vyprodukoval 350 000 inseminačních dávek.