Lednice pomůže lidem v krizi, říká spoluzakladatel Pavel Vodička

Lednice u kavárny Na půl cesty
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Veřejná lednice pomůže bezdomovci, studentovi, který právě nemá na chleba, lidem v krizi, ale i tomu, kdo jde jen kolem a chce či potřebuje pomoci. Jídlo z ní si lze vzít i kdykoli jídlem do ní přispět. Iniciátorem pro Prahu je Pavel Vodička. 

Kde projekt Veřejná lednice vznikl? 

Dozvěděl jsem se o něm na stránkách Českého rozhlasu. Stojí za ním studentka Lucie Hornová, která se inspirovala projektem z Berlína. Navrhl jsem, že bychom tento projekt mohli zkusit zprovoznit v Praze. Prvotní název byl spižírna.

Veřejná lednice u kavárny Cafe na půl cesty

Bylo potřeba, aby projekt prošel schválením? Já jsem měla za to, že je celý pod záštitou jedné organizace, ale to zřejmě tak není. Každou lednici má tedy na starost někdo jiný?

Jsem iniciátorem pro Prahu. První lednice byla umístěná v kavárně Na půl cesty před kavárnou a druhá lednice přes VŠE na kolejích v Holešovicích. Další lidé se přidali postupně, třeba přes Kliniku, kde lednice funguje spíš pro komunitu.

Jste v kontaktu společně s ostatními, kteří provozují lednice v jiných městech, ať už v Českých Budějovicích nebo v Plzni?

V kontaktu jsme pravidelně přes Facebook. Konkrétně přes skupinu Veřejná lednice v Praze, kde si sdílíme informace s Johanou Prokopovou z Budějovic.

Jak to funguje poté, kdy se celý systém odstartuje? Například kdyby někdo chtěl mít lednici u svého objektu, tak co by pro to musel udělat?

Veřejná lednice má v praxi zamezit tomu, aby jedni lidé jídlem plýtvali, zatímco jiným by potraviny mohly pomoci. Veřejná lednička nabízí tedy alternativu ke zbytečnému vyhazování jídla, které je ještě poživatelné, ale už ho nechcete. Kdokoliv do ní může vložit potraviny, které není schopen sám zkonzumovat a které by se mu zbytečně v ledničce zkazily,. A kdokoliv jiný si je může vzít a využít je. Projekt je inspirován foodsharingem (sdílením potravin) v Berlíně, kde fungují desítky podobných veřejných lednic. Veřejná lednice není primárně sociální projekt pomáhající lidem bez domova, za cíl si klade spojit lidi, kterým není obrovské plýtvání lhostejné a povzbudit ostatní, aby jednali stejně.

My vás přidáme do naší skupiny, kde se nám představíte, jak by to mělo fungovat, kdo by se o to staral a pro jakou komunitu by to bylo. Většinou jsme schopni vám sehnat lednici a poskytnout metodiku. Zejména v pravidlech provozu a užívání.

Čili existuje jednotná metodika pro provoz?

My jsme ji přejali z Budějovic a fungujeme podle nich.

Jsou tam nějaká pravidla ohledně hygieny? Například předcházení riziku nakažením žloutenkou.

Hygiena je důležitý aspekt, který jsme konzultovali s pražskou hygienou. Ta měla obavu, že by to provozovat sice možné bylo, ale odpovědnost by byla na provozovateli. My jsme se snažili, aby odpovědnost byla na konzumentech. Je to teď v řešení, protože v Plzni s tím problém nemají, ale v Praze ano.

Čili než jste projekt rozjeli v Praze, tak jste se informovali u hygieny a u města?

Ano, kolega Marek se postaral o to, aby nám k tomu něco řekli. Pro jistotu máme i písemná vyjádření.

Vždy, když je provoz lednice někde spuštěn, tak je u toho osoba pověřená její kontrolou? Už pro případ, kdyby tam někdo odložil jídlo a nikdo jej nechtěl, tak aby tam nezačalo hnít.

Vždycky je někdo pověřen a kontroluje to.

Máte nějaký přehled, jak lednice fungují a jsou-li využívány?

V kavárně Na půl cesty je lednice poměrně využívaná a bývá poměrně plná. Tam nám pomáhají i s údržbou. Jinak dle řádu se lednice pravidelně čistí a udržují.