Krajské volby jsou důležité. "Rozhodujete, zda se bude projídat, nebo investovat."

 

Citujeme zde Martina Kupku z ODS. Své plány a stanoviska k otázkám, které trápí kraj, představili i další kandidáti na hejtmana v rámci předvolební diskuze „Kam povedu Středočeský kraj“.

Barbora Urbanová v Evropském parlamentu

Debatu organizovala studentka politologie Barbora Urbanová z Dolních Břežan. Kladla si za cíl přiblížit krajskou politiku lidem a vyvolat diskuzi o ožehavých tématech, které trápí náš region. Moderovat přijel politolog Josef Bílek, člen občanského sdružení KohoVolit.eu: “Doufám, že vás diskuze obohatí, a pokud nejste rozhodnuti, koho volit, pomůže vám správně rozhodnout.“

23.6. se debaty v Dolních Břežanech zúčastnili středočeští lídři těchto stran:

Zdeněk Štefek (KSČM) - současný krajský radní kulturní a památkové péče; pracovník v IT

Martin Kupka (ODS) - starosta obce Líbeznice; dříve mluvčí Středočeského kraje, podnikatel v oblasti PR a komunikace

Vít Rakušan za hnutí Starosty a nezávislé (STAN): – starosta města Kolín; středoškolský profesor

Petr Tiso (TOP 09) – zastupitel města Jesenice; profesí lékař

František Kopřiva (Pirátská strana) - student ČVUT

Gabriel Kovácz (ANO 2011) - současný zastupitel města Rudná u Prahy, člen finančního výboru; ekonom, předseda prezídia Asociace družstevních záložen.

Kandidátka za ANO 2011, Jaroslava Jermanová, se omluvila, měla jednání v poslanecké sněmovně, jejíž je místopředsedkyní.

ČSSD se debaty nezúčastnilo. Současný hejtman Miloš Petera (ČSSD) pozvání nejprve přijal, poté jej zrušil z důvodu zahraniční cesty. Náhradu za sebe neposlal.

 

Kandidáti nejprve ve zkratce představili svůj program, který se budou následující 4 roky snažit v případě svého zvolení naplnit. Mluvili o konkrétních problémech a krocích, jenž je potřeba udělat ve školství, zdravotnictví a dopravě. Často byla zdůrazňovaná potřeba dokončit integraci veřejné dopravy s Prahou, o kterou se kraj snaží už 8 let a stále není dořešena.

V každém tématu naráželi disktující na špatné hospodaření, zadluženost a netransparentnost kraje. Kritiky směrem k současnému, již osmiletému vedení pod taktovkou ČSSD za spoluúčasti KSČM, padlo opravdu hodně, především od politiků, kteří sami v regionu spravují nebo zastupují nějakou obec.

 

Kraj má problémy

 

Za nosný nedostatek je považována chybějící dlouhodobá vize do budoucnosti bez jakékoliv strategie v jednotlivých oblastech. „Kraj musí někam směřovat. Zatím přešlapuje na místě od nikud nikam a žádné zacílení v současné době nevidíme,“ prohlásil Vít Rakušan za Starosty a nezávislé.

Petr Tiso z TOP 09 uvedl příklad na zdravotnictví: „Do středočeských nemocnic proudí stamiliony, a pokud vezmeme i externí zdroje, jsou to miliardy korun. Je úplně děsivá představa, že vedení středočeského kraje investuje bez jakékoliv zdravotnické koncepce.

Podle Martina Kupky (ODS) kraj v současné době naprosto nezvládá své kompetence a rozpočet projídá namísto toho, aby se investovalo. Vít Rakušan (STAN) upřesnil, že z 20, 7 miliardového rozpočtu na investice do kraje zbývá pouze 1 miliarda korun: „To je výsledek současného hospodaření,“ podotkl Rakušan

Na potřebě vést kraj hospodárněji a transparentně se shodli do jednoho všichni zúčastnění.

Podle komunistů, kteří spoluvládnou již 8 let, by transparentnímu řízení pomohl například rozklikávací rozpočet. STAN by šli ještě dál, transparentní by měly být i všehny příspěvkové organizace kraje. Rakušan několikrát zdůraznil, že by se dalo mnoho ušetřit, kdyby se soutěžily i zakázky pod 6 milionů, přestože to nepřikazuje zákon. Piráti trvají na zveřejňování veškerých informací, faktur i nad rámec zákona, smluv, usnesení zastupitelstva i dalších materiálů.

Bohatá byla debata na téma dopravy. Od ODS i STAN padl požadavek na vysoutěžení provozovatelů vlakové dopravy, jak je tomu běžné u autobusových spojů. Gabriel Kovács kritizoval tempo investování do silnic II. a III. třídy. „Kraj se chlubí, že dal 8,5 miliard do opravy středočeských silnic. Číslo platí za 4 roky. Reálně se za tyto peníze opravilo v průměru asi 125 kilometrů silnic za rok. To znamená, že se všechny silnice v našem kraji opraví za 65 let.“ Řešila se D3 i stavba pražského okruhu. Stavby by si přáli mít dokončené co nejdřív všichni kandidáti.

K tématu školství se narazilo například na téma nedostatek absolventů technických oborů a nezájem o učňovské obory. „ V okamžiku, kdy pekař, který peče dobré housky, odjede lepším autem, než absolvent humanitního oboru, který nemůže najít uplatnění, změní se i poptávka po řemeslných oborech.“

Padla i důležitá otázka, jak přesvědčit obyvatele, aby šli ke krajským volbám a zamysleli se nad nimi. „Není jiného řešení, než vysvětlit lidem, že jakási výplň mezi státem nahoře a obcemi dole má významnou roli tím, co spravuje. Kraj spravuje silnice, nemocnice, školy a může ovlivnit bezpečnost. Pokud půjdeme tou cestou jako současný hejtman, který se setká pouze se starostou a nikoliv s lidmi z ulice, tak o významu kraje obyvatele nepřesvědčíme. 

Zde je stručně představení kandidátů.

Martin Kupka (ODS) – starosta obce Líbeznice

Kam povedu Středočeský kraj?

 

Martin Kupka představuje své plány takto: „Jednou z oblastí, kde je naprosto třeba změnit politiku kraje je oblast školství. Střední školy, kterých kraj zřizuje více než 100, se potýkají se základními nedostatky. Ještě před 10 lety plynulo do školství jenom v běžných výdajích 630 milionů korun, v těch minulých letech to bylo řádově o 100 milionů korun méně. Zatímco obce své budovy opravit dokázali, v krajských školách se rodiče v některých školách skládají na to, aby se mohli vyměnit okna.“

Důležité téma je pro ODS vodohospodářství skrze budování malých vodních děl a dokončení integrace dopravy s Prahou. „Před 8 osmi lety bylo jasné, že je potřeba zajistit integrovanou dopravu, místo toho se spoje škrtali,“ podotkl Kupka. „Já osobně bych kraji dal větší spád, život a investoval bych,“ řekl na konci debaty Kupka.

 

Starostové a nezávislí (STAN): Vít Rakušan

Starostové a nezávislí (STAN) mají na prvním místě vzdělání.„ Chceme, aby absolventi byli v době 4. digitální revoluce schopni obstát na trhu práce. Pokrok sebou přináší i neblahé důsledky, lidé ve výrobních závodech začnou přicházet o svá místa, protože robotizace je rychlá. Kromě moderní infrastruktury potřebujeme moderní dopravu, vodovody a kanalizace. Prosazujeme transparentní a moderní kraj, ve kterém by měl být samozřejmostí vysokorychlostní internet,“ mluví o svých cílech Vít Rakušan.

Programem STAN se táhne jako červená nit pocit bezpečí v širším slova smyslu. Lidé by měli mít zajištěné primární potřeby v Maslowově pyramidě. Měli by se cítit bezpečí ve škole, v práci, u doktora i na silnici. V plánu je zpracování auditu nebezpečných míst v kraji, který by řešil i muniční sklady a chemické zátěže.

 

Podle Rakušana může náš kraj s Prahou uprostřed potenciál patřit pod dobrým vedením mezi technologicky vybavené, špičkové kraje nejen v rámci Čech, ale i celé Evropy.

„Byl bych rád, kdybychom my Středočeši začali vnímat své středočešství,“ ukončil debatu Vít Rakušan.

Petr Tiso (TOP 09) – zastupitel města Jesenice

Petr Tiso (TOP 09):“ Chceme prosperující kraj, který je dobrým místem pro život. Tuto vizi jsme pojmenovali stejně jako náš volební program, Zdravé srdce Čech. Jak to chceme dosáhnout? Použiji celostátní heslo TOP 09, silou rozumu.“

TOP 09 má jednu z prioritních oblastí územního plánování a dobré a transparentní hospodaření, třetím tématem je doprava. „Podmínkou prosperity jsou také velmi dobře fungující veřejné služby jako zdravotnictví a školství. Poslední téma je kvalita životního prostředí, ve kterém lidé žijí,“ představuje svůj program Petr Tiso.

„Je potřeba, aby politici z Prahy a kraje zahodili politická trička a našli v mnoha ohledech společnou řeč,“ mluvil o integraci Prahy a kraje Tiso.

Gabriel Kovácz (ANO 2011) - současný zastupitel města Rudná

I ANO 2011 přináší do voleb jasnou vizi. „My jsme ji pojmenovali Kraj bez rizik,“ představuje program ANO Gabriel Kovács: „Kdybych byl konkrétní, doprava v kraji bez rizik znamená, méně nehod a lepší stav silnic. Zdravotnictví znamená motivovaný zdravotnický personál a záruka kvality.“

ANO by se ráda věnovalo spíše prevenci, než hašení havárií: „Nebudeme nepříjemně překvapeni, že někde spadne most, jako se tomu nedávno stalo v Loděnici,“ tvrdí Kovács.

 

Zdeněk Štefek (KSČM) - současný krajský radní kulturní a památkové péče

KSČM se chce zaměřit na lidskou důstojnost. V rámci toho chtějí komunisté zachovat a rozvíjet služby v oblasti školství, dopravy a sociální oblasti. „Druhou částí programu je kvalita života, zde klademe důraz na bezpečnost, ve všech jejích podobách a pilířích, i na podporu životního prostředí.“ Třetím pilířem je regionální rozvoj celého kraje, podpora vzdělávání, vědy a techniky, podporu drobného podnikání a rozvoje cestovního ruchu. Dalším pilířem je racionalita, kde máme spoustu námětů na zlepšení hospodaření kraje a racionální vynakládání prostředků. Čtvrtým pilířem je důvěra. Ve vedení kraje by lidé měli mít důvěru.

 

František Kopřiva (Pirátská strana) - student ČVUT

 „Když nepřijde do diskuze sociální demokrat, dostane slovo pirát,“ prohlásil František Kopřiva na úvod. Piráti chtějí kraj nové generace, kde by občané měli možnost snadno se dostat k veškerým informacím a více se zúčastnit rozhodování.

„Ani nevíme, kdo z nás bude kandidátem na hejtmana. Nechceme kraj řídit, ale zastávat kontrolní funkci a chceme být aktivní ve finančním a kontrolním výboru. Dobrým příkladem je naše činnost v pražském pirátském klubu,“ řekl Kopřiva.

 

 

Několik témat ze zdravotnictví

Podle Kupky je důležitým faktorem prosperujícího školství a zdravotnictví motivační systém: „Ve zdravotnictví dělá kvalitní péči dobrý doktor a dobrá sestra, ve školství dobrý učitel. Je potřeba odměňovat personál podle výkonu a kvality.“. I Petr Tiso má podobný názor, zahalený do hesla: „méně betonu a techniky a více peněz personálu“.

Petr Tiso, sám lékař, by zdravotnická zařízení rozdělil do několika oblastí, tak aby bylo možné zajistit vysokou kvalitu. Základní, ambulantní i hospitalizační péče by měla být dostupná, co nejblíže lidem. Specializované oblastní zařízení by umístil v centrech s docela dobrou dostupností a superspecializovanou péči by nechal v Praze. „V té Středočeský kraj nemůže Praze nikdy konkurovat a je neekonomické se o to snažit tak, jak to tvrdí hejtman Petera“.

Štefek nesouhlasí s rozdělením péče podle Petra Tisa: „Veškerá péče by měla být dostupná v dojezdové vzdálenosti všem. Kraj má zbytný majetek, kde by mohla vzniknout střediska pro lékaře."

Podle Kovácse je potřeba řešit i rozpadající se síť zubních pohotovostních zařízení.

Co preferujete v krajských volbách?

V květnu Sanep zpracoval volební výzkum do krajů. Výzkumy ukazují, že lidé si neuvědomují rozdíl krajských a celostátních voleb. Jejich preference do kraje se víceméně shodují s volbou do poslanecké sněmovny.

Až 33 % obyvatel Středočeského kraje již déle nechce mít za hejtmana Miloše Peteru. Nicméně 18, 6 % by volilo ČSSD, 16, 1 % chce na kraji ANO a 15, 4 % KSČM. ODS je až na čtvrtém místě s 10, 8 %. Preference stoupají pirátům, ti by podle posledních výzkumů nasbírali pouze o 0,4 % méně než TOP 09, 5, 4 % černých hlasů.

Preference krajské volby květen 2016

Podle tohoto výzkumu jakoby Starostové a nezávislí (STAN) upadli v zapomnění, ale podle lídra Víta Rakušana jsou výzkumy nesměrodatné. STAN má našem kraji 200 starostů, které lidé mohou preferovat i v krajských volbách, jen si je neumí spojit se značkou STAN.

V roce 2012 se voleb do zastupitelstva Středočeského kraje zúčastnilo pouze 36 % obyvatel. Zájem tedy není velký. Co se musí stát, aby se lidé zburcovali a šli k volbám?