V Načeradci si podává ruku historie s architekturou

Načeradské náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla a budovou radnice
  |  

Městečko Načeradec leží v mírně zvlněné krajině CHKO Blaník a spolu s Kondrací a Louňovicemi patří nejstarším sídlům v kraji blanických rytířů. Když sem někdo zavítá náhodou, je překvapen, co všechno je v sídle s patnácti sty obyvateli k vidění.

Cestou do Načeradce nás silnice povede kousek za Kondrací, kolem začátku naučné stezky mírným stoupáním a překrásnými výhledy na horu Blaník. Zároveň bývá i častým cílem cyklistických, pěších či motoristických výletů.

Dominanta regionu a bájemi opředená hora s rozhlednou na vrcholu na nás bude vykukovat vždy po pravé straně. Po zhruba pěti kilometrech jízdy malebnou krajinou lemovanou vískami se před návštěvníky otevře načeradské náměstí. Hned na první pohled je každému návštěvníku zřejmé, že tudy kráčela historie.

Načeradský misál
"Při příjezdu na náměstí zaujme každého kostel svatého Petra a Pavla, v jehož těsném sousedství stojí jako pozůstatek opevnění kostela stará bašta z druhé poloviny třináctého století. Ta je dnes přestavěna ve zvonici s jedenapůltunovým zvonem z počátku šestnáctého století," říká učitelka Lenka Jedličková z Načeradce a upozorňuje také na významnou historickou památku. Tou je ozdobně psaný Načeradský misál, který patří vůbec k nejvzácnějším českým pamětihodnostem svého druhu v republice. Je psán na pergamenové fólii a pochází rovněž ze třináctého století. V kostele se nachází románská kruchta, varhany z roku 1660, dále pak křtitelnice, výtečné kovářské dílo z roku 1585, původní mramorová tumba, na které je vystaven oltář a obraz sv. Kateřiny z poloviny čtrnáctého století.

Zbytek tvrze z roku 1600 s novou nástavbou

Sakrální stavby
Další dominantou náměstí je barokní zámek s vpředu stojící sochou svatého Jana Nepomuckého. Do zámku se ovšem návštěvníci nepodívají, je v něm umístěn výchovný ústav pro mládež. "Za zmínku stojí obnovená křížová cesta se třinácti kapličkami, zvonice, domy postavené v selském baroku z poloviny devatenáctého století i radnice pocházející z poloviny století šestnáctého. Ta byla později přestavěna v barokním slohu," upozornila paní Lenka.

Zdejší radnice ve spolupráci s vlašimskými ochránci přírody před časem obnovila barokní Křížovou cestu se třinácti kapličkami. Načeradec je městskou památkovou zónou, radnici se daří dosáhnout i na ministerské dotace, které slouží k údržbě historických objektů. Další zajímavostí je zdejší židovský hřbitov starý 300 let. K němu patří i pozůstatky klasicistní synagogy z roku 1880.

Ideální pro cyklisty a turisty
Na území městečka se křižuje několik lokálních cyklistických tras a Načeradcem prochází také značená turistická trasa. Vydáme-li se jihovýchodním směrem, dojdeme na Holý vrch, na jehož úpatí při cestě na vrchol jsou zastavení Křížové cesty.

Severozápadním směrem z městečka dorazíme po zelené značce až na Velký Blaník s rozhlednou v podobě husitské hlásky. Vedení radnice plánuje i další zatraktivnění okolí obnovením původních dnes už většinou zaniklých cest. Jedna z nich vedla například z Načeradce do Pravonína. Městečko Načeradec se vyznačuje také čilým společenským životem, aktivní jsou zejména spolky, jako jsou ochotníci, dobrovolní hasiči, myslivci nebo včelaři.