Mezi mnichy o tisíc let zpátky vás zavede muzeum v Jílovém u Prahy

Model benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle
Zobrazit fotogalerii (3)
13.04.2017 - 10:30  

Už týden otevřená nová stálá expozice v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy přibližuje historii benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a nejstarší historii Jílovska. Součástí projektu je také nová naučná stezka ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána.

Nová stálá expozice seznamuje s historií kláštera i řádu sv. Benedikta, s významnými rukopisy, které vznikaly v klášterním skriptoriu, a také se stavebními podobami Ostrovského konventu. Návštěvníky do historie zavede i 3D projekce jako krátká pomyslná návštěva kláštera v jeho jednotlivých vývojových etapách. Další vizualizace ukazuje středověký vzhled zaniklého města nad soutokem Sázavy s Vltavou v místě dnes zvaném Sekanka, které je tradičně s Ostrovským klášterem spojováno.

Modli se a pracuj

"Právě ostrovský klášter založený roku 999 stál u počátků osídlování dolního Posázaví. Celá řada zdejších obcí spojuje svůj vznik či první historickou zmínku s mnišskou komunitou na Ostrově, která byla v počátcích známých dějin i prvním a dlouho jediným nositelem kultury a vzdělanosti celého regionu," připomněl vedoucí projektu a autor libreta Jan Vizner s tím, že expozice vznikla pod heslem benediktinů "Ora et labora", tedy Modli se a pracuj.

Muzeum návštěvníkům ukazuje ve skutečných rekonstrukcích možnou podobu vnitřních prostor románského kláštera, interiér středověkého venkovského domu nebo model sídliště ze 13. století. Snahou pracovníků muzea je prostřednictvím moderně pojaté expozice uvést návštěvníky do doby, která předcházela založení a vzestupu Jílového, jež se v období vrcholného středověku přeměnilo z havířské osady v královské horní město a po ostrovském klášteru postupně přejalo úlohu ekonomického i kulturního centra celého kraje.

Mniši byli od okolního světa dokonale oddělení, přesto se neobešli bez hospodářského zázemí okolních malých osad, které jim daroval Boleslavův syn. Klášter od samotného začátku provozoval zemědělskou činnost, nejen na zbytku ostrova, kde byl patrně sad a malá políčka, ale měl příjem i z rybářství, včelařství, mletí obilí a chování dobytka v okolních osadách. Z řemeslníků zde musel být již kovář, švec, řezník, sladovník a později usazení hrnčíři a keramici.

 

Po stopách historie naučnou stezkou

"Naučná stezka vede ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána, který byl historicky součástí širšího klášterního komplexu. Je na ní deset informačních panelů, které slovem i obrazem seznámí návštěvníka s historickou podobou míst, na která přichází, s jejich dějinami a s výsledky archeologických průzkumů.

Součástí každého panelu bude velkoplošný snímek s vizualizací, který ukáže, jaký pohled se v tomto místě návštěvníkovi naskytl před staletími," uvedla ředitelka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Šárka Juřinová.

Benediktinský klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle je třetím nejstarším řeholním domem v Čechách a druhým mužským konventem založeným pouhé dva roky po nejstarším mužském klášteře v Břevnově.

Byl vybudován na přelomu prvního a druhého tisíciletí a stál za osídlováním a rozvojem dolního Posázaví a středního Povltaví. Úlohu kláštera jako významné architektonické dominanty dokumentují výsledky archeologických výzkumů, díky nimž známe jak jeho románskou podobu, tak následující vrcholně gotickou přestavbu před jeho zničením husity roku 1420.

Archeologická lokalita prvořadého významu

Zaniklé středověké městečko, v současnosti zvané Sekanka, je významnou lokalitou z pohledu archeologie i historie. V druhé polovině 13. století bylo významným centrem, které nemělo v širokém okolí obdoby, neboť nedaleké Jílové bylo tehdy pouhou malou hornickou osadou.

Předpokládá se, že za vznikem Sekanky stál Ostrovský klášter; nabízí se ale také myšlenka, že by jejím zakladatelem mohl být přímo český král, a že by tedy mohla být jedním z mnoha pokusů Přemysla Otakara II. o založení dalšího královského města. Pro archeologii je to lokalita prvořadého významu.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru