Kriminalita táhne

Umí se děti dostatečně bránit? Pošlete je na seminář
  |  

Aktivní útočník je název prevence kriminality na školách. V rámci projektu se uskuteční dvanáct odborných seminářů. To vše zdarma.

Velký zájem

V loňském roce se jich realizovalo šest a byly plně obsazeny. Pro velký zájem zástupců škol i samotných žáků kraj schválil jejich navýšení. Pro letošek je v plánu dvanáct.

V březnu se semináře uskuteční v Příbrami, Mladé Boleslavi, Benešově a Kladně. V dalších okresních městech se semináře uskuteční ještě do konce první poloviny letošního roku.

Seminářů je více a jsou zdarma

Snížení rizika

Cílem těchto seminářů je seznámit pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu. „„Semináře jsou určeny pouze pro školy a školská zařízení v rozsahu 4 hodin,“ řekl Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.

Vše zdarma

Semináře zaštiťuje Středočeský kraj společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Ministerstvem vnitra, Probační a mediační službou ČR a Cechem mechanických zámkových systémů ČR a jsou zcela zdarma.