Nedostatek pitné vody v Týnci nad Sázavou. Bydlíte tam? Vyplňte dotazník

Čerpat vodu ze studně není ideální. Zvláště pokud nedostahuje patřičné kvality
 

Voda ze studní v některých částech Týnce nad Sázavou už nestačí nebo je pochybné kvality. Proto město zjišťuje, kde je aktuálně pitná voda k dispozici, kolik jí je a jaké je kvality. Na základě toho vybuduje město novou vodohospodářskou infrastrukturu. Vyplněním dotazníku můžete pomoci i vy.

Do některých místních částí Týnce nad Sázavou není momentálně zaveden vodovod pro veřejnou potřebu. Jsou to Čakovice, Krusičany, Podělusy, Chrást nad Sázavou, Pecerady a Zbořený Kostelec. Uvedené místní části využívají vodu z domovních studní, ta je však místy nedostatečná. Kvalita vody ve studních je pravidelně kontrolována, nesplňuje ale všechny limity kvalitativních ukazatelů pro zásobování obyvatel pitnou vodou podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.


 

„Jde o to, že v uvedených místních částech jsou většinou kopané studny. Poslední dobou, o to více v období léta, jim hladina spodní vody ve studních klesá. Zároveň tam někteří bojují s kvalitou vody, a to zejména v těch částech, kde není kanalizace. Protože, co si budeme povídat, spousta lidí vodu nevyváží, ale nějakými cestami ji pouští na pozemek. Tím vodu sami sobě kontaminují a pak si stěžují, že mají špatnou kvalitu vody. Takže to jde ruku v ruce. Třeba v Peceradech, kde měla paní P. před čtyřmi lety nějakých 500 dusičnanů, se zbudovala kanalizace a od té doby je paní P. pod 50 dusičnany na jeden litr vody,“ sdělil ČtiDoma.cz Ing. Bedřich Pešan, místostarosta Týnce nad Sázavou.


 

Pro vyřešení zásobování obyvatel pitnou vodou si město nechává zpracovat rozsáhlou studii. „Budeme muset v první řadě zbudovat kanalizaci, co se týká Čakovic a Krusičan. A ruku v ruce s tím řešit vodu. Necháváme si teď zpracovávat technicko-ekonomickou studii od firmy VRV. Buď by se to vyřešilo vodovodem, pokud se podaří sehnat dotace, anebo potom lokálně, že by se zavedly hluboce vrtané studny, na které by město nějak přispívalo. Pak by se na jednu studnu mohlo napojit třeba deset nebo pět domů, podle toho, co nám řekne studie,“ dodává místostarosta.

 

Zapojit se můžete i vy. Kde máte vodu? 

Pomoct k dokončení studie teď mohou samotní obyvatelé městských částí. A to tak, že vyplní dotazník ohledně pitné vody. Dotazníkem město zjišťuje, kde je aktuálně pitná voda (studny, vrty), v jakém množství a jaké je kvality. Vyhodnocení dotazníku je určeno výhradně pro potřeby studie „Zásobování MÍSTNÍCH ČÁSTÍ města Týnec nad Sázavou pitnou vodou“ a pro následné stanovení koncepce města v otázkách zásobování pitnou vodou jednotlivých místních částí. Dotazník je možné vyplnit do 31. července 2016. 


Životní styl

Zdraví

Hobby