Slánští, pozor, už jste volili svoji osobnost?

Budete volit?
 

Navrhněte slánské osobnosti, které významně přispěly k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný. Ocenění proběhne u příležitosti oslav státního svátku - vzniku Československé republiky - ve Slaném v roce 2016.

Od roku 2004 jsou oslavy státního svátku vzniku Československé republiky spojeny ve Slaném s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný.


V loňském roce zastupitelstvo města Slaný schválilo udělení „Pamětních listů“ zasloužilým občanům města, veřejně oceněným na slavnostním zasedání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa v Městském divadle. Oceněni byli pan Géza TÓTH (Sport a tělovýchova), Mgr. Jana Hořejší in memoriam (Školství; ocenění převzal manžel Jan Hořejší), MUDr. Anna Lelková (Zdravotnictví a sociální péče), MUDr. Oskar FISCHER in memoriam (Zdravotnictví a sociální péče; ocenění převzal Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc - 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady), Ing. Ivo Hort a Ing. Ivan Kozák (Přínos občanské společnosti).


„Jako jeden z členů Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října bych vás, slánské občany, chtěl opět vyzvat ke spolupráci. Návrhy osobností zasílejte elektronicky na krckova@meuslany.cz s krátkým zdůvodněním, a to do 9. září 2016. Ti, kteří nepoužívají elektronickou poštu, mohou do téhož data předat písemné návrhy do podatelny městského úřadu. Za vaši ochotu a spolupráci předem děkuji,“ říká Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města.


Zdraví

V obraze