Staň se hrdinou! Mladá Boleslav přijme asistenty prevence kriminality

Asistent prevence kriminality úzce spolupracuje i s městskou policií
 

Jestli hledáte uplatnění a zároveň rádi uděláte něco pro dobrou věc, je tady skvělá nabídka. Mladá Boleslav přijme do svých okruhů nové asistenty prevence kriminality. Co taková práce obnáší a jak to v Boleslavi funguje?

Už od července 2016 působí v Mladé Boleslavi vedle policistů takzvaní asistenti prevence kriminality. Volná místa pro šikovné uchazeče se uvonila v rámci projektu Bezpečné město. Na projektu se podílí jak Policie ČR, tak i městská policie.

Takový asistent prevence kriminality jednoduše chodí po ulicích a kontroluje, jestli je vše v pořádku, zejména pak v lokalitách se sociálně vyloučenými skupinami. Snaží se předcházet různým útokům pomocí komunikace. 

Asistent prevence kriminality je vlastně člověk, který úzce spolupracuje i s městskou policií, nicméně nemá stejné pravomoce. Jeho úkolem je obecně zvyšovat pocit bezpečí lidí, kteří ve městě žijí. Svojí prací se podílí hlavně na snížení počtu přestupků, trestných činů, pomáhá odhalit protiprávní jednání a může pomoci třeba při řešení sporů mezi sousedy.

Tím, že spolupracuje přímo s lidmi, kteří jednají způsobem, jakým by neměli, má asistent prevence kriminality širší pole obzoru než městská policie. Práce asistentů je dlouhodobě pozitivně hodnocena, už v polovině roku 2013 pracovalo v českých městech a obcích na 130 asistentů. 

Asistent musí mít nervy ze železa a duši ze zlata
I když je práce asistenta prevence kriminality důležitá a podstatná pro celkové bezpečí města, nemusí mít asistent maturitu. Pro práci asistenta stačí jen základní vzdělání, schopnost komunikovat s lidmi smířlivým a klidným tónem. Jeho úkolem je bez násilí a agrese dosáhnout uklidnění situace, ale v případě nutnosti také upozornit policii.

Chování asistenta by mělo být zodpovědné - tedy neexistuje případ, kdy by byl asistent na straně pachatele. Asistent však pozorně naslouchá a vnímá reálné problémy a hrozby města či obce. Ty pak tlumočí dál. 

V Mladé Boleslavi působí od roku 2016 celkem 7 asistentů. Ti působí především v lokalitách Havlíčkovy ulice a v okolí autobusového nádraží. Město je nicméně připravené přijmout ještě dalších 12 asistenců prevence kriminality. 

Máte o práci zájem? Postačí základní vzdělání a chuť pracovat. Asistenti pracují vždy ve dvou směnách. Hrubá mzda asistentů činí 20 tisíc hrubého. Se žádostí o podrobnější informace se můžete obracet na manažera prevence kriminality v Mladé Boleslavi na e-mailu: horacek@mb-net.cz, přihlášky je možné zasílat od 6. února do 20. února. S nástupem do práce se počítá od 1. dubna 2017. 

Životní styl

Hobby