Z Podbaby tramvají přímo až na Suchdol. Vznikne díky tomu i nová čtvrť?

Vizualizace naznačují, jak bude vypadat budoucí doprava Podbaba- Suchdol
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Tento nápad už leží na stole nějaký pátek, ale v posledních měsících se zdá, že by se v dohledné době mohl opravdu realizovat. Prodloužení tramvajové tratě z Podbaby na Suchdol není ledajaké prodloužení trasy o jednu stanici, ale jedná se o trať dlouhou pět kilometrů. Co dobrého by však městu mohla přinést?

V březnu minulého roku rozhodli zastupitelé hlavního města, že provede dvě změny v územním plánování.

Jedna se týká vzniku nové samostatné čtvrti v oblasti Sedlce a druhá zapracovává záchytné parkoviště P+R, které by mělo být na konečné tramvajové trati. Ta však stále není schválená, ale vše podstatné naznačuje, že se s prodloužením tramvaje na Suchdol počítá.

Studentská tramvaj

Jeden ze zásadních argumentů, který stojí na straně nového tramvajového projektu, je kapacita cestujících. Ze stanice Dejvická se denně přepravuje 23 tisíc lidí. Většinou se jedná o studenty České zemědělské univerzity.

Kapacita je tak v některých momentech hraniční a v autobusech občas není dostatek místa. Nátlak na počet cestujících se řeší častou frekvencí spojů a počtu autobusů. Tramvajová trať by jistě přispěla k rozložení sil, aby ulevila autobusové dopravě.

Tramvaje na Suchdol však nejsou jenom užitečným a drahým špacírem pro studenty, ale hlavně příležitostí, jak odstřihnutou čtvrť na kopci spojit se zbytkem města. S tím souvisí i plán na rozšíření velmi lukrativní plochy pro novou čtvrť.

Nový domov

Velkorysá čtvrť by měla nabídnout nový domov až 5 tisícům obyvatel. V dnešní situaci, kdy se zvedají nájmy i díky obrovské poptávce po novém bydlení, je nová čtvrť vítaným řešením.

Vše se zatím odehrává na úrovni jednání města s majiteli pozemků. Budoucnost nové čtvrti ještě stále nemá reálné kontury a vše se tak odehrává na efektivních vizualizacích, které naznačují, kudy by mohla tramvaj na Suchdol postupovat.

Cesta z Podbaby na Suchdol by vyžadovala trať dlouhou kolem pěti kilometrů. Nejde tak o jednoduché prodloužení o pár stanic, ale o projekt, který vyžaduje velkou finanční investici.

Tramvaj však vytváří novou příležitost pro výstavbu domů a čtvrtí. Zatraktivnění lokality a její přístupnost hraje pro budoucí rozvoj města zásadní roli. Plánovaná a jediná logická trasa však ve skalnatém a kopcovitém profilu nevytváří moc příležitostí pro bezprostřední rozvoj města. O hodně větší potenciál odhalují pozemky právě v Sedlci.

Uvolnění dopravy

Projekt Podbaba-Suchdol má pro město obrovský potenciál. Pražská čtvrť je jedním z míst, které leží ve stínu města, a přitom nabízí možnosti expanze. Nedostatek bytů podobným projektům jen nahrává. Zatím však tramvajová trať stále čeká na schválení, ale je jen otázkou času, kdy se konečně začne dlouholetý projekt realizovat.