Ředitel jesenické školy odstoupil kvůli zdraví

Současná kapacita školy je 847 žáků
  |  

Mgr. Josef Buchal rezignoval po více než osmi letech v pátek 2. října 2015. Podle vyjádření obce se tak stalo pro trvající zdravotní komplikace a dlouhodobé vystavení stresu.

V pedagogické práci bude dále pokračovat. „Vedení města si velmi váží pedagogické činnosti pana ředitele a přeje brzké uzdravení," sdělila starostka města Jesenice Radka Vladyková.

 Ve školním roce 2014/2015 má základní škola v Jesenici 30 tříd a 734 žáky (průměrná naplněnost tříd je 24,5 žáka). Od roku 2011 je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze - Pedagogické fakulty. Zahrnuje základní školu, mateřskou školu a základní uměleckou školu. Zřizovatelem je obec.