Česká krysa v RAF. Augustin Přeučil předal moderní letoun nepříteli. Šibenice ho neminula

Augustin Přeučil předal Němcům stíhačku Hawker Hurricane I
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Moderní stíhačka Hawker Hurricane I nouzově přistála na okupovaném území v Belgii. Bylo to 18. září 1941. Pilota v britské uniformě se ujali místní lidé. Říkal jim, že mu došlo palivo. Půjčili mu civilní oblečení a nechali ho u sebe přespat, aby nepadl do rukou Němcům. Druhý den se pilot vzdal Němcům a své zachránce udal. Dva z nich byli zastřeleni, ostatní skončili ve vězení. Pomohli totiž německému konfidentovi Augustinu Přeučilovi.

Před válkou pracoval Přeučil nejprve jako obchodní příručí, zároveň se však přihlásil do civilní letecké školy a stal se civilním pilotem. Následovalo Vojenské letecké učiliště v Prostějově, poddůstojnická škola v Chebu a služba u leteckého pluku. Okupace a vznik protektorátu znamenaly konec naší armády a odchod jejích příslušníků do civilu.

Hawker Hurricane I

  • Britský jednomístný stíhací letoun z 30.–40. let 20. století během bitvy o Británii v roce 1940.
  • Hurricane způsobil 60 % ztrát, které Luftwaffe utrpěla.
  • Maximální rychlost: 538 km/h ve výšce 6 550 m.
  • Dostup: 10 970 m.
  • Počáteční stoupavost: 14,1 m/s.
  • Dolet: 965 km.
  • Výzbroj: 8× kulomet Browning ráže 7,7 mm.

Zatčení před brazilskou ambasádou

Jakou měl Přeučil motivaci odejít na brazilský konzulát v Praze a pokusit se získat vízum, se už asi nedozvíme. Později při svých výsleších tvrdil, že to byla snaha dostat se do zahraničí a bojovat proti Němcům. Před budovou konzulátu jej však zatklo gestapo a vzápětí získalo pro spolupráci. Podle Přeučila to bylo až po bití a vyhrožování, že on i jeho rodiče půjdou do koncentračního tábora. Od gestapa dostal úkol odejít do Polska a vstoupit do formující se československé jednotky. Odtud měl podávat zprávy a mimo jiné pomoci likvidovat ilegální přechodové trasy z protektorátu. Zprávy měl posílat do Prahy na krycí adresu Bedřicha Smetany, stomatologa v pražské Husově ulici. Přes hranice Němci Přeučila odvezli v červenci 1939. Ihned se v Polsku přihlásil do československé skupiny, která měla být umístěna ve francouzské cizinecké legii. Tam měla očekávat začátek války. Z Polska se brzy dostal lodním transportem do Francie. Po jejím pádu putoval lodí do Anglie. Měl se stát stíhačem, ale žádné jeho bojové lety nejsou evidovány. Velmi rychle dosáhl svého přeřazení k nebojovým jednotkám.

Svůj úkol špiona plnil svědomitě

První zprávy o počtech členů československé skupiny odeslal ještě z Polska. Němcům v šifrovaných zprávách prozradil i počty vojáků, kteří se přepravili lodními transporty z Polska do Francie. Dále přes agenta informoval o poměrech v jeho jednotce, způsobu výcviku, používané technice a dalších detailech. V kontaktu s německými agenty byl i v Anglii.

Problémový chlápek

Ani jeho letecká kariéra nebyla bez poskvrny. Měl problémy s kázní a životním stylem. Například při střemhlavém letu došlo k poškození vodorovné ocasní plochy stroje, který zalétával. Jindy musel nouzově přistát po vysazení motoru, které způsobil, když zapomněl přepnout benzínové nádrže. Podle pozdějších svědectví jeho spolubojovníků vyšlo najevo, že vedl „nepořádný život“. Byl věčně zadlužený. Mohlo to souviset s jeho povahovými rysy, které byly zjištěny při pozdějším soudu a souvisejícím psychologickém vyšetření. Lékaři dospěli k závěru, že má snížený intelekt, byl označen za vztahovačného s paranoidními rysy, intrikánským chováním a schopností sugestivně působit na další lidi.

Útěk z Anglie v ukradené stíhačce

Pravý důvod Přeučilova „úletu“ z Anglie ze dne 18. září 1941 není s určitostí znám. Jedna z verzí je, že byl zaúkolován gestapem, aby Německo získalo nejmodernější kanonovou verzi stíhacího letounu Hurricane. Jinou možností je, že Němci chtěli získat letoun vybavený přístrojem, který radarům umožnil rozlišovat vlastní a nepřátelské letouny. K těmto letounům se jako nebojový pilot ale Přeučil neměl šanci dostat. Další možností je, že buď utíkal z obav před prozrazením, nebo se bál, že mu pro jeho nespolehlivost bude zakázáno létat a on bude muset zůstat v Anglii. Využil tedy výcvikového letu, který absolvoval jako pomocný instruktor s polským žákem. Během letu se od něj odpoutal, patrně simuloval poruchu motoru. O tom svědčí i původní záznam o jeho letu: „Letecká nehoda Hurricanu W9147. Letadlo a pilot č. 787 344 F/Sgt Preucil A. (Čech) jsou nezvěstní.“ Netrvalo však dlouho a z Belgie přišly zprávy od místních odbojářů. Mezi nimi i zprávy o popravených Belgičanech, kteří Přeučilovi pomáhali. I v Anglii již měli za to, že se Přeučil stal dezertérem. Skutečnost však byla mnohem horší.

Přeučila zavřeli do Terezína, i tam byl agentem

Přeučila po přistání v Belgii nejprve převezli do Berlína k řadě výslechů. Po obsáhlých výpovědích, kdy prozradil podrobnosti o organizaci RAF a důležitých vojenských objektech, se mohl vrátit do Prahy. Zde se stal konfidentem gestapa, identifikoval podle fotografií bývalé spolubojovníky ze zahraničního odboje, usvědčoval československé piloty, kteří byli zajati po sestřelení nad Němci okupovanými oblastmi. V listopadu 1943 byl jako konfident umístěn do Malé pevnosti v Terezíně. Mohl tak s příběhem zadrženého letce z Anglie budit důvěru u vězňů a získané informace předávat gestapu. To však netrvalo dlouho, protože byl odhalen. Ve své špinavé práci pokračoval také na Úřadu sociálního zabezpečení v Praze. Snažil se odhalit podrobnosti o tom, že rodinným příslušníkům zahraničního odboje jsou vypláceny finanční podpory. Oběti jeho udavačství končily v lepším případě ve vězení, v horším byly popraveny.

Pracoval ve prospěch zla

Krátce po osvobození byl zatčen, vyšetřován a souzen. Soud u Přeučila shledal řadu přitěžujících okolností, například zralou rozvahu, promyšlenou přípravu, velkou škodu, porušení více povinností, spáchání více zločinů různého druhu, spáchání téhož zločinu opakovaně. Rozsudek byl jasný – oběšení. Soud toto své rozhodnutí shrnul takto: „Proto nakonec došel soud k přesvědčení, že by obžalovaný vždy a všude pracoval ve prospěch zla, a proto považoval soud trest smrti za nejmenší ochranu všeho dobra a krásna na světě. Proto také nepovažoval tento trest ve smyslu § 29 retribučního zákona za nepřiměřeně přísný. Naopak, kdyby takový člověk zůstal naživu, podařilo by se mu spojiti se po čase se zlem, k čemuž má sklon, považoval by se soud za spoluviníka.“ Odsouzen byl 14. dubna 1947, v ten samý den byl popraven.

Zdroje: novinky.cz, denik.cz, wikipedie

KAM DÁL: Blonďatý rytíř sestřeloval Rusy jako hrušky. Čekal ho gulag.

Klíčová slova: