O kolik se od příštího roku zvýší zdravotní pojištění?

 

Koho se zvýšení odvodů na zdravotní pojištění bude týkat? O kolik budeme muset platit více?

Zdravotní pojištění je zákonem daná povinnost. Jeho odvodu se tedy nevyhneme. Spolu s minimální mzdou se zvedá i povinné minimum, které musíme měsíčně odvést. Některých osob se však tato změna netýká.

Téměř stovka měsíčně navíc

Zaměstnanci s minimální mzdou doposud odvádějí 1 242 korun za měsíc. Částka se však odvíjí od vyměřovacího základu. Jakmile se minimální mzda navýší z 9 200 na 9 900, vzroste i odvod na zdravotní pojištění z 1 242 na 1 337 korun měsíčně. Zaměstnavatel tedy odvede za zaměstnance, jemuž vyplácí minimální mzdu, o 95 korun více.

Pro zaměstnance s vyšším příjmem se situace nezmění. Z vyměřovacího základu se vždy počítá se 13,5 % na zdravotní pojištění. Naopak dostane-li zaměstnanec z nějakého důvodu za daný měsíc nižší mzdu, odvod na zdravotní pojištění se mu vždy dopočítá do povinného minima, nově tedy do 1 337 korun.

Zaměstnaní i osoby bez zdanitelných příjmů

Tím jsme trochu nakousli okruh osob, kterých se zvýšení týká. V prvé řadě se jedná pochopitelně o zaměstnance. Zvýšení však nemine ani tzv. osoby bez zdanitelných příjmů.

Mezi osoby bez zdanitelných příjmů patří například:

  • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce
  • mnohé ženy v domácnosti (když nepečují celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, ani nepobírají důchod, ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
  • studenti, kteří studují na škole, jež nebyla ministerstvem školství uznána jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, řada škol v cizině atd.)
  • studenti starší 26 let nebo ti, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnou podnikat (a stát za ně neplatí pojistné z nějakého jiného důvodu, než jako za nezaopatřené dítě)

 

OSVČ a ti, za které platí stát

Lámat si hlavu se zvyšováním minima si naopak nemusí živnostníci. Osoby samostatně výdělečně činné totiž vypočítávají minimum z průměrné mzdy.

Další skupinou, pro niž se nic nemění, představují osoby, za které platí zdravotní pojištění stát. Jedná se tedy o děti, důchodce, nezaměstnané nebo ženy na mateřské dovolené.