Skutečná jména světových metropolí. Tušíte, co znamená v češtině Brusel, Amsterdam nebo Buenos Aires?

Jaká jsou skutečná jména světových metropolí?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Teplé období láká k různým dovoleným a výletům do ciziny. V ní narazíte na jména světových metropolí, u kterých snad ani nemáte ponětí, co znamenají, když je přeložíte do češtiny. Jak vznikl název našeho hlavního města, tušíme asi každý, ale co ty další?

Začněme pěkně v Evropě, konkrétně pak v Nizozemí. Tam je hlavním městem Amsterdam, což by se dalo do češtiny přeložit jako "Hráz nad vodami". Název pochází ze slova Amstellerdam, co v nizozemštině znamená "hráz na řece Amstel". Samotný název řeky pak vznikl ze sousloví "Aeme stelle", což v překladu znamená “území oplývající vodou”.

Hned vedle máme Belgii a její hlavní město Brusel. To by klidně mohlo být česky pojmenováno jako "bažina" nebo "mokřad", tudíž ne zrovna příliš lichotivě. Odvození názvu města je totiž ze slova "Brucsella" či "Broekzelle". Když tohle slovo rozdělíme na dvě části, tak získáme mokřad (broek) a osada (zelle).

Jednomu z evropských měst by se klidně mohlo říkat "Vodní pec". A není to žádná jiná metropole než Budapešť. Ta vznikla spojením dvou měst Budy a Pešti. Buda je pak od slovanského voda a pest od slova pec.

Benátky jsou městem lásky a dokonce to mají i ve svém názvu. Venice jsou totiž odvozeny ze slova "wien", což je v indoevropském jazyce opravdu láska. Vídni by se mohlo říct "světlé město", jelikož je její název odvozen ze slova "windo", což znamená světlý nebo jasný. 

A co naše města?

Brno vzniklo ze staroslovanského slova "brn" (kal, bláto, hlína). Klatovy se zase odvozují od vladyky Klata, jemuž patřila osada, v jejíž blízkosti nechal Přemysl Otakar II. zbudovat ve 13. století královské město. A třeba Břeclav je zase pojmenována podle knížete Břetislava. Hlavní město Praha vzniklo ze slova "práh".

Zajímavý je i překlad hlavního města Dánska, kterým je Kodaň neboli København, jak zní originál. A právě ten je složený ze dvou dánských slov - køben - obchodník a havn - přístav. Takže bychom klidně mohli Kodani u nás říkat, že je takovým Kupeckým přístavem.

Mimoevropská města

Hodně poeticky by se klidně mohlo říkat městu Chartúm, které se nachází v africkém státě Súdán. Arabská verze al-Jartüm totiž v překladu znamená "konec sloního chobotu". Město totiž bylo založeno na velmi úzkém pruhu země, a to přímo mezi Bílým a Modrým Nilem.

Saranče je sice zvíře, nicméně by klidně mohlo být i městem. Dubaj totiž vznikla ze slova "dibba", což je v překladu opravdu kobylka nebo saranče. 

Velmi složitě se čte hlavní město atraktivní země Madagaskar, kterým je Antananarivo. To se původně jmenovalo Analamanga, tedy v překladu Modrý les. Jenže jeho zakladatelé byli v 17. století vyhnáni jiným národem. Ten si nechal město strážit jako oko v hlavě, a to tisícovkami bojovníků. A jelikož ho opravdu dokázali ubránit, tak na jejich počest bylo město pojmenované právě názvem Antananarivo, což je doslova a do písmene "Město Tisíců".

A jakému městu že se by se mohlo říkat "Příznivé větry"? Není to žádné jiné než to, které se nachází v Argentině. Původní název hlavního města Buenos Aires zněl Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, což je v překladu "Město Nejsvatější Trojice a přístav svaté panny Marie příznivého větru". Název vznikl na počest toho, že španělští námořníci bezpečně a rychle dosáhli tohoto místa na pobřeží v ústí řeky La Plata.

A jako poslední si dáme město, které bychom mohli směle v našem jazyce označit jako Vítězný konec. Není jím žádné jiné město než Jakarta. Její název vznikl ze sanskrtského slova "Jayakarta", které lze přeložit jako "vítězný skutek".